restoran podgoricawine tours montenegro
28.02.2017
Umrlice

KSENIJA SENKA BURZAN

- 26.02.2017

  Sahranjena je 27. februara u krugu porodice, na gradskom groblju Čepurci u Podgorici. OŽALOŠĆENI: sinovi MIODRAG MIŠKO, DRAGIŠA GIŠA i MILORAD BRACO sa porodicama.

GEORGIJE - GERO Dušanov BRAJOVIĆ

1931 - 27.02.2017

  Saučešće primamo dana 28.2. od 10 do 15 časova i dana 1.3.2017. godine od 10 do 12 časova u kapeli na Čepurcima, a od 13 do 15 časova na seoskom groblju Novo Selo gdje će se obaviti sahrana.

RADOMIR Jovanov BAKIĆ

1933 - 27.02.2017

  Saučešće primamo dana 27.2.2017. od 11.30 do 16 sati i 28.2.2017. od 10 do 14 sati na gradskom groblju Čepurci gdje će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: ulica Vojislava Grujića 23 Podgorica.

ANDRIJA Spasojev GOŠOVIĆ

1950 - 27.02.2017

 

DRAGICA - DRAGA Dimitrijeva LISIČIĆ

1941 - 27.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 28. februara od 9 do 18 časova i dana 1.3. od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

DRAGOMIR - DRAŠKO Mila PEŠIĆ

1955 - 27.02.2017

  preminuo poslije kraće bolesti dana 27. februara 2017. godine u 62. godini života. Sahrana će se obaviti dana 28. februara 2017. godine u 15 časova na groblju u Zatonu. Saučešće primamo u kapeli u Zatonu.

LUKA Nikov BEČIĆ

1927 - 27.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi dana 28.02.2017. godine od 10 do 16 časova i dana 1.3.2017. godine od 9 do 10.30 časova. Sahrana će se obaviti dana 1.3.2017. godine u 11 časova na groblju ispred crkve Sv.Nikola u Bečićima.

LJUBICA ŠABELJIĆ

1941 - 27.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 27.2. od 11 do 16 časova i 28.2. od 11 do 13.30. Sahrana će se obaviti 28.2. u 14 časova na groblju pod Trebjesom.

DANICA Đorđije MARKOVIĆ

- 26.02.2017

  Sahrana je obavljena 27. februara u krugu porodice, kumova i prijatelja. S poštovanjem i osjećajem zahvalnosti čuvaće je u sjećanjima njeni unuk BALŠA, kćerka TATJANA i zet ŽELJKO.

DEJAN Danilov KLIKOVAC

1961 - 25.02.2017

 

ĐURO Vasov RADONJIĆ

1947 - 27.02.2017

 

SLAVKO Radovanov ŽUGIĆ

1939 - 27.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Straševini dana 27.2.2017. godine od 12 do 17 časova i dana 28.2.2017. od 11 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Straševini. Cvijeće se ne prilaže.

RADENKO - RAKO Pavlov RONDOVIĆ

1954 - 26.02.2017

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli Vranštica -Tomaševo dana 27.2. i 28.2.2017. godine do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Vranštici - Tomaševo.

27.02.2017
Umrlice

BRANKO Dušanov JABLAN

1934 - 26.02.2017

 

JOVAN Nikov VUČKOVIĆ

1923 - 26.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju dana 26. februara od 13 do 16 časova i dana 27. februara od 10 do 13 časova, kada povorka sa posmrtnim ostacima kreće za selo Prekornica đe će se obaviti sahrana u 14 časova.

TOMISLAV - TOMO STREHARSKI

1952 - 26.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Kočanima dana 26. februara od 14 do 16 časova i dana 27. februara od 11 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju Kočani.

OLGA PEROVIĆ

1932 - 25.02.2017

  Sahranjena je 26. februara u krugu uže porodice po sopstvenoj želji. Porodice PEROVIĆ i BABIĆ

MILOVAN Vasa MARKOVIĆ

1940 - 26.02.2017

  Saučešće primamo na Čepurcima dana 26.2.2017. godine od 14.30 do 16 časova i dana 27.2. 2017. godine od 10 do 14 časova, kada krećemo za Gornji Zagarač gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Kuća žalosti: ulica Bracana Bracanovića br. 44 - Podgorica.

DANICA - DUĆA MILORADOV

- 26.02.2017

  Saučešće će porodica primati dana 26.2.2017. godine od 17 do 22 časa i 27.2.2017. godine do 15 časova u kapeli u Barama Kraljskim. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju u Barama Kraljskim.

LIDIJA Mićova ĐURANOVIĆ

1938 - 26.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Šabovom Krugu, Martiniće, 26.2. od 14 do 20 časova i 27.2.2017. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

ZORAN Božidarov RAKOČEVIĆ

1956 - 26.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 26.2.2017. godine od 14 do 18 časova i 27.2.2017. godine od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Kolašinu.

MILADIN Vasilije POPOVIĆ

1935 - 26.02.2017

  Saučešće za našim dragim pokojnikom primamo u kapeli Spuž dana 27.2.2017. godine od 10 do 17 časova i 28.2.2017. godine od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju Bjeluv - Stanjevića Rupa u 14 časova. Kuća žalosti: Stanjevića Rupa.

MILORAD Velimira RAKOČEVIĆ

1937 - 25.02.2017

  Saučešće primamo dana 26.2.2017. godine od 13 do 17 časova i dana 27.2.2017. godine od 9 do 14 časova na gradskom groblju Čepurci gdje će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: ul. Ivana Vujoševića br. 24.

MILENA D. PERIŠIĆ

1935 - 26.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 26.2. i 27.2. od 10 do 12 časova. Sahrana će se obaviti dana 27.2.2017. godine u 14 časova na groblju Vrtoč Polje. Cvijeće se ne prilaže.

RADONJA Radoja ZAJOVIĆ

1943 - 26.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Ozrinićima dana 26.2.2017. godine od 12 do 16 časova i dana 27.2.2017. od 10 do 15.30 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Ozrinićima.

DANILO Radovana ANĐELIĆ

1933 - 26.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 27. februara 2017. godine od 10 do 15 časova gdje će se i obaviti sahrana.

BRANISLAVA STAROVLAH

1941 - 25.02.2017

  Sahrana je obavljena u krugu porodice 26.2.2017. u Vrbici, Pljevlja. OŽALOŠĆENI: djeca NATAŠA, VANJA, ALEKSANDAR i JELENA, unuci ANDREJ i KRISTIJAN.

26.02.2017
Umrlice

RADOVAN - VUKO Jevremov KRSTAJIĆ

1937 - 25.02.2017

  preminuo poslije kraće bolesti u 80. godini života. Saučešće primamo 25. i 26.2.2017. u kapeli na Novom groblju u Kuli od 10 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Kuli. Kuća žalosti: ul. Maršala Tita 264/A Kula.

VOJKA GRUPKOVIĆ

1954 - 25.02.2017

 

DARINKA - DARA pok. Milorada MRVOŠEVIĆ

1933 - 25.02.2017

 

MILIJANA - BEBA Perova DOKNIĆ

1951 - 25.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 26.2.2017. godine od 11 do 16 časova i 27.2.2017. godine od 11 do 12.30 časova, kada polazimo za Goliju. Sahrana će se obaviti na groblju Prevale u 15 časova.

BOSILJKA Gojkova TERZIĆ

1935 - 25.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima dana 25.2. od 10 do 15 časova i dana 26.2. od 9 do 13 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Srpskoj.

BRANKO Milijin MAŠKOVIĆ

1914 - 25.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 26.2.2017. godine od 9 do 18 časova i 27.2.2017. godine od 9 do 13 časova kada krećemo za Rodigojno, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova na mjesnom groblju.

JOKO Markov RAJKOVIĆ

1934 - 24.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli - Škaljari, 25. februara od 10 do 16 časova i 26. februara od 10 do 16 časova, kada će se se obaviti sahrana na gradskom groblju - Škaljari.

MITAR Ristov ĐUROVIĆ

1936 - 25.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću, 25. februara od 11 do 16 časova i 26. februara od 11 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 26. februara u 15 časova na mjesnom groblju, selo Zagrad. Cvijeće se ne prilaže.

ĐORĐINA Momirova MILIČKOVIĆ

- 25.02.2017

  Saučešće primamo 26. februara od 11 do 17 časova i 27. februara od 9 do 13 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti 27. februara na seoskom groblju Potoci - Bioči, u 15 časova.

IVO Radoja VUKČEVIĆ

1948 - 25.02.2017

  Porodica će primati saučešće na groblju Čepurci, 26. februara od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Dušana Duće Mugoše bb, Donja Gorica - Podgorica.

BLAGOTA Rakov ERAKOVIĆ

1948 - 25.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom, 26. februara od 11 do 16 časova i 27. februara od 10 do 12 časova, kada posmrtni ostaci kreću za Štrpca. Sahrana će se obaviti u Štrpcima u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

ANJA Bojanova IVANOVIĆ

2014 - 25.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Zagorič, 26. i 27. februara 2017. godine od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova u selu Vrbica - Kuči.

BOSILJKA Milutinova ŠTURANOVIĆ

1928 - 25.02.2017

 

KOSA pok. Dragomira BUBANJA

1928 - 25.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Gornja Gorica - Nikšićki put, 26. februara od 10 do 16 časova i 27. februara od 9 do 10 časova, kada krećemo za Berane, selo Bubanje, gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 14 časova.

MARIJA Markova PEROVIĆ

1932 - 25.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci, 26. februara od 13 do 17 časova, kada posmrtni ostaci kreću u Fundinu, selo Lopari, gdje će se saučešće primati u porodičnoj kući do 27. februara do 14 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju Rašovići u 15 časova.

dr MIRKO Novakov JANIČIĆ

1934 - 25.02.2017

  preminuo 25. februara 2017 godine u 7.45 časova. Saučešće primamo u gradskoj kapeli Podgljivlje, 26. februara od 11 do 13 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na seoskom groblju Broćanac kod Vilusa.

RADMILA Božidara Tita ĐUROVIĆ

1935 - 25.02.2017

 

MARIJA Vukote JANJUŠEVIĆ

1931 - 25.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Ozrinićima, 26. februara od 11 do 16 časova i 27. februara od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Ozrinićima.

PETAR Boškov RAJKOVIĆ

1938 - 25.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli 26. februara od 9 do 16 časova i 27. februara od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 27. februara 2017. godine u 15 časova na groblju Gvozden brijeg u Baru.

25.02.2017
Umrlice

LJUBISAV - LJUBO Petrov BUKILIĆ

1933 - 24.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću dana 25.02. od 11 do 16 i 26.02. od 11 do 15 časova kada će se i obaviti sahrana na novom groblju pod Trebjesom.

RADOMIR Mijatov LOPUŠINA

1938 - 24.02.2017

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 25.02. od 11 do 16 časova i 26.02. od 11 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 26.02. u 14 časova na groblju iza Manastira. Cvijeće se ne prilaže.

CVIJETA Mata POPOVIĆ

1932 - 24.02.2017

  Saučešće je primano u gradskoj kapeli od 11 do 14 časova. Po želji pokojnice sahrana je obavljena istog dana u 14 časova na starom groblju u Nikšiću.

ROSA Mićova RAIČEVIĆ

1939 - 24.02.2017

  Porodica će saučešće primati na gradskom groblju Čepurci dana 25.2. od 10 do 16 časova i 26.2. od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova u porodičnoj grobnici u Tološima.

RADA Veselina STAMATOVIĆ

1950 - 23.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 24.2.2017. godine od 10 do 15 časova i 25.2.2017. godine od 10 do 13 časova, kada će se obaviti sahrana na porodičnom groblju u Rogamima u 14 časova.

VELIKA Cvetkova ROGANOVIĆ

- 24.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Spuž 24.2. od 13 do 20 časova i 25.2. od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju Zuri u 15 časova.

VUKOMAN Dragiše MRDAK

1925 - 24.02.2017

  poslije duže i teže bolesti preminuo u 82. godini života. Saučešće primamo dana 24. i 25.2.2017. godine u gradskoj kapeli u Nikoljcu do 12 časova, kada povorka polazi za selo Lijeska. Sahrana će se obaviti dana 25.2.2017. godine u 14 časova na groblju Škejov grob.

DANILO Đura VUKŠIĆ

1946 - 24.02.2017

 

DESANKA pok. Milorada PANDUREVIĆ

1946 - 24.02.2017

  Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u nedjelju, 26.2.2017. godine u 15 časova na groblju kod crkve Sv. Spasa na Toploj. Saučešće primamo u crkvi Sv. Đorđa na Toploj dana 25.2.2017. godine od 10 do 14 časova i na dan sahrane od 12 časova do momenta sahrane.

SLAVKA Mitra VUJOŠEVIĆ

1955 - 24.02.2017

 

RADOMIR Savov DUBLJEVIĆ

1945 - 24.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući Dubljevići - Piva dana 25.2. i 26.2.2017. godine do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Dubljevići. Cvijeće se ne prilaže.

BOŽO Gruice OJDANIĆ

1954 - 23.02.2017

 

TOMA BOŠKOVIĆ

1936 - 24.02.2017

  preminula dana 24.2.2017. godine u 81. godini života, poslije kraće bolesti. Saučešće primao u kapeli Đapanov grob - Bijelo Polje dana 25. i 26.2.2017. godine do 12 časova a sahrana će se obaviti 26.2.2017. godine u 14 časova na mjesnom groblju Skočigorina - Čeoče.

DRAGICA Rista KNEŽEVIĆ

1941 - 24.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru, dana 25.2.2017. godine od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na groblju Gvozden brijeg u Baru.

DANICA Gavra STAROVLAH

- 24.02.2017

  Saučešće primamo u Podgorici u kapeli na Čepurcima dana 24.2.od 14 do 16 časova i dana 25.2. od 9 do 13 časova, kada krećemo za rodnu Vrbicu - Pljevlja, gdje će se obaviti sahrana 26.2. u 12 časova.

DRAGE - DRAGICA Gavrova ORLANDIĆ

1926 - 24.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 25.2.2017. godine od 10 do 16 časova i 26.2.2017. godine od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana na gradskom groblju Gvozden brijegu 15 časova.

24.02.2017
Umrlice

BOŠKO pok. Milana DRAGIĆ

1955 - 22.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Tivat dana 24.2.2017. godine od 10 do 12 i od 14 do 16 časova i dana 25.2.2017. godine od 10 do 14 časova, kada pogrebna povorka kreće ka gradskom groblju Brda -Tivat.

MIJAT Đorđija BULATOVIĆ

1954 - 23.02.2017

  tragično preminuo dana 23. februara 2017. godine u 63. godini života. Sahrana će se obaviti dana 24. februara 2017. godine u 15 časova na groblju u Papama. Saučešće primamo u kapeli u Vranštici - Tomaševo dana 24. februara od 8 do 13 časova.

MIROSLAV - MIŠKO Jovanov VULETIĆ

1940 - 22.02.2017

  Sahrana će se obaviti dana 25. februara 2017. godine u 13 sati, na groblju Deč u Beogradu. Tvoja sestra MILKA MEŠTER sa djecom

MILUTIN - MIŠKO K. BULIĆ

1953 - 23.02.2017

  preminuo poslije duže i teške bolesti dana 23.2.2017. godine u 64. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli 23. i 24. do 12 časova. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 24.2.2017. godine u 14 časova na seoskom groblju Spalevići - Laze, Šekular.

JAGOŠ - DRAGAN Rajkov MIRKOVIĆ

1958 - 23.02.2017

  Sahrana će se obaviti u Ljubljani na gradskom groblju Žale dana 24.2.2017. godine u 15 časova.

BORKA Z. BOŽOVIĆ

1963 - 23.02.2017

  Sahrana će se obaviti dana 25.2.2017. godine u 12 časova na mjesnom groblju u selu Bobovo. OŽALOŠĆENI: suprug ZDRAVKO, svekrva DARINKA, sinovi ZORAN, GORAN i DRAGAN, kćerke SLAĐANA i DRAGANA, tetka MARGITA, unučad i ostala rodbina BOŽOVIĆ i BOJIĆ.

TONA Pjetar GOJČAJ

1931 - 22.02.2017

 

MLADEN Stevov KALUĐEROVIĆ

1956 - 22.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju, 23. februara od 12 do 16 časova i 24. februara od 11 do 13 časova, kada povorka sa posmrtnim ostacima kreće za rodno mjesto Kranji Do - Ćeklići đe će se obaviti sahrana u 15 časova.

BOSILJKA Dušanova KOVAČEVIĆ

1931 - 22.02.2017

  Saučešće primamo 23. februara 2017. godine d 10 do 16 časova i 24. februara od 9 do 11 časova u gradskoj kapeli Gvozden brijeg u Baru, kada povorka kreće za selo Drušići, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

STAKA Miraševa ZEJAK

1922 - 23.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu, 24. i 25. februara 2017. godine do 11.30 časova. Sahrana će se obaviti u subotu, 25. februara u 14 časova na seoskom groblju u Tustu.

DRAGOJE Bogdanov BOŽOVIĆ

- 23.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom, 24. februara od 11 do 16 časova i 25. februara od 11 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti 25. februara u 15 časova na groblju pod Trebjesom.

MARTA Milanova LALEVIĆ

1954 - 23.02.2017

 

NEVENKA Vidakova BRKOVIĆ

1944 - 23.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Spuž, 24. februara od 9 do 20 časova i 25. februara od 9 do 13 časova, kada krećemo na seosko groblje Gornji Crnci - Piperi gdje će se i obaviti sahrana u 15 časova. Kuća žalosti: Donji Crnci - Piperi.

22.02.2017
Posljednji pozdravi

BOŠKU VUJOVIĆU

1935 - 18.02.2017

Porodici moje iskreno saucesce, Rajko Pesalj, Vankuver, Kanada.

Umrlice

DRAGICA Savova DRAŠKOVIĆ

1931 - 22.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Straševini dana 22.02. od 11 do 16 časova i 23.02. u gradskoj kapeli od 11 do 14 časova, kada se kreće za Lukovo gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

NEVENKA Milova ĐURĐEVAC

1969 - 21.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 22.2. od 11 do 16 časova i 23.2. od 11 do 13 časova kada se kreće za Lukovo gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

GOJKO Ristov MARKUŠ

1931 - 21.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući selo Berislavci - Zeta 2122. i 23. februara do 13 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Berislavcima.

ANĐE Neđa VAVIĆ

1932 - 21.02.2017

  Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u srijedu, 22.2.2017. godine, u 15 časova kod Crkve Sv. Nikole u Kruševicama. Saučešće primamo na dan sahrane u crkvenoj kući u Kruševicama od 12 do 15 časova.

RADOSAVA Milete FEMIĆ

1932 - 21.02.2017

  preminula dana 21.2.2017. godine u 85. godini života. Saučešće primamo dana 21. i 22.2.2017. god. u kapeli na Brzavi. Sahrana će se obaviti dana 22.2.2017. godine u 14 časova na groblju u Brzavi.

JELENA - LELA Đ. ĆETKOVIĆ

- 19.02.2017

  upokojila u Gospodu 19.2.2017. Sahrana je obavljena 20.2.2017. u krugu uže porodice uz zaupokojenu liturgiju i opelo u Crkvi Svetog Đorđa u Berima.

DANICA Slobodanova VOJINOVIĆ

1939 - 21.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Plužinama dana 21.2. od 10 do 16 časova i dana 22.2. od 10 do 12 časova kada krećemo za Pišče gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

ĐORĐIJANA pok. Ratka POZNANOVIĆ

1930 - 20.02.2017

  Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u srijedu, 22.2.2017. godine, u 15 časova na gradskom groblju Savina u Herceg Novom. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli na Savini od 11 časova do momenta sahrane.

RADUN Filipa PREBIRAČEVIĆ

1932 - 21.02.2017

  Saučešće primamo dana 21.2. i 22.2.2017. u porodičnoj kući, selo Bare - Sjenica. Sahrana dragog nam pokojnika biće obavljena 22.2. u 13 časova na seoskom groblju Bare.

MIODRAG - MIŠKO Vidoja NEDOVIĆ

1968 - 21.02.2017

  iznenada preminuo dana 21. februara 2017. godine u 49. godini života. Sahrana će se obaviti dana 22. februara 2017. godine u 15 časova na groblju u Pećarskoj. Saučešće primamo u kapeli u Ušanovićima dana 22. februara od 8 do 13 časova.

MILEVA Jovanova ČIČAREVIĆ

1928 - 21.02.2017

  Saučešće 22. februara (srijeda) u kapeli u Danilovgradu od 10 do 15 sati, kada će biti obavljena sahrana. OŽALOŠĆENI: sin RAJKO, snaha ĐINA, unuk DANILO, unuka IVANA sa porodicom i familije ČIČAREVIĆ, JOVANOVIĆ, ĐUROVIĆ i DAŠIĆ.

JOVANKA BEBA Vladova NIKOLIĆ

1936 - 21.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli pod Trebjesom, 21. februara 2017. godine od 12 do 16 časova i 22. februara 2017. godine od 11 do 16 časova, kada će se i obaviti sahrana.

OLGA pok. Ljuba TODOROVIĆ

1939 - 21.02.2017

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli Vrbice, 21. februara 2017. godine od 11 do 16 časova i 22. februara od 11 do 15 časova, kada će se obaviti i sahrana.

MOMČILO BATO Vidov VUJAČIĆ

1944 - 21.02.2017

  Sahrana će obaviti 22. februara 2017. godine u 13 časova pred crkvom Svetog Nikole, po želji pokojnika u krugu najbližih.

BORKA Mišova AŠANIN

1950 - 21.02.2017

 

ĐORĐIJE Nikolin KALUĐEROVIĆ

1941 - 21.02.2017

  Saučešće primamo 21. februara u porodičnoj kući Ul. Sava Lubarde 36 - Stara Varoš do 18 časova i 22. februara u kapeli na gradskom groblju Čepurci, od 9 do 15 časova, gdje će se i obaviti sahrana.

STANKA Milanova OTOVIĆ

1923 - 21.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci, 21. februara od 14 do 16 časova i 22. februara od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti 22. februara u 15 časova na seoskom groblju Radeća - Piperi.

MILENKA Obrenova ŽIŽIĆ

1929 - 21.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom - Nikšić, 22. februara od 11 do 16 časova i 23. februara od 11 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na groblju u Rubežima.

SOFIJA Blažova VUKMIROVIĆ

1931 - 21.02.2017

 

BOGOLJUB Andrijin MAGOVČEVIĆ

-

  Posmrtni ostaci stižu u Nikšić, 22. februara 2017. godine u popodnevnim časovima. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću, 23. februara od 11 do 13.30 časova, kada se kreće za Bogetiće gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

DESA M. VEŠOVIĆ

1932 - 21.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Čepurci, 22. februara od 10 do 15 časova i 23. februara od 10 do 11 časova, kada se kreće sa posmrtnim ostacima za rodno Mataševo gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

MILENA Baja KALUĐEROVIĆ

1924 - 21.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu, 22. februara od 10 do 16 časova i 23. februara od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 23. februara u 15 časova na mjesnom groblju Velja Zagreda.

SLOBODAN Novičin VUJISIĆ

1942 - 21.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu 22. februara 2017. godine od 9 do 18 sati i 23. februara 2017. godine od 9 do 12 sati. Sahrana će se obaviti 23. februara 2017. godine u 14 sati na mjesnom groblju u Mateševu.

21.02.2017
Umrlice

VUKO Mira GUDOVIĆ

1940 - 20.02.2017

  Sahrana će se obaviti dana 21.februara 2017. godine u 15 časova na groblju u Voljavcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 20. i 21. februara do 13.30 časova.

RADOMIR Ivanov DANILOVIĆ

1930 - 20.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Šumanovac dana 20. i 21.2.2017. do 14 časova kada će se obaviti sahrana na porodičnom groblju u Šumanovcu.

STANKA Vukote STOJANOVIĆ

1925 - 20.02.2017

  preminula dana 20.2.2017. godine u 92. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli na Mašte. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 21.2.2017. godine u 15 časova na groblju na Mašte.

MILORAD Milije KONATAR

1931 - 20.02.2017

  Saučešće primamo dana 21.2.2017. god. u seoskoj kapeli u Mioču. Sahrana će se obaviti dana 21.2.2017. god. u 14 časova na groblju u Mioču.

MILOVAN - MINJO Milivoja ĆOSOVIĆ

1937 - 20.02.2017

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 21.02. od 11 do 16 i 22.02. od 10 do 11 kada polazimo za selo Borje - Žabljak gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

profesor dr ek. VLADIMIR Đurov NOVAKOVIĆ

1925 - 20.02.2017

  Sahrana će se obaviti u utorak, 21. februara 2017. godine u 14 časova na groblju Orlovača Beograd. Kuća žalosti: Vidikovački venac br. 16, 11090 Beograd

VERICA Milonje JANKOVIĆ

- 20.02.2017

  Saučešće se prima 20. februara od 11 do 16. časova na gradskom groblju Čepurci, a 21. februara od 11 do 15 časova u kapeli pod Bijelom Gorom - Ulcinj. Sahrana će se obaviti na groblju Meterizi - Ulcinj. Kuća žalosti: Pinješ bb. Ulcinj

MILIJANA MIRA Sokina ĐUROVIĆ

1968 - 20.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu, 20. februara od 10 do 16 časova i 21. februara od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Danilovgradu.

ĐORĐE pok. Rada MITROVIĆ

1935 - 20.02.2017

  Saučešće ćemo primati u mjesnoj kapeli u Risnu, 20. februara od 10 do 13 časova, i od 15 do 17 časova, i 21. februara od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju kod crkve Sv. Petra i Pavla u Risnu.

BUDIMIR Perov USKOKOVIĆ

1948 - 19.02.2017

  Po želji našeg Buda sahrana je obavljena u krugu porodice 20. februara. OŽALOŠĆENI: žena MILEVA, kćer SNEŽANA, unuk DEJAN, braća BAĆKO i MIODRAG, sestre NADA i ZORKA i ostala mnogobrojna rodbina.

BORIS BOBAN Savov RADULOVIĆ

1973 - 20.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Zuri - Daljam, 20. februara od 16 do 18 časova i 21. februara od 10 do 16 časova, kada će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Daljam - Spuž.

BRANISLAV BANJO Radojev RADUNOVIĆ

1928 - 20.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci, 20. februara od 13 do 16 časova i 21. februara od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

STANKA Jošova ŠOFRANAC

1934 - 20.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 21. februara 2017. godine od 10 do 15 časova i 22. februara 2017. godine od 9 do 12 časova. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 22. februara 2017. godine u 14 časova u Rvašima. Kuća žalosti Ulica 8. marta br.31

20.02.2017
Pomeni

MILI Ivanov RADOVIĆ

1974 - 20.02.2016

Evo prođe godina kako si otišao na mjesto svjetlosti i spokoja vječnog.  Tuga i bol u našim srcima je velika, baš kao i prvog dana kada si nas ostavio.  Sjećanja na tebe su nepresušna.  Neizmjerno nam nedostaješ!! S ljubavlju i tugom nosimo te u svojim srcima!

Umrlice

MILKA Brankova MILOVIĆ

1942 - 20.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Grahovu dana 20.02. od 11 do 16 časova i 21.02. od 11 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na groblju kod crkve Svetog Nikole.

VUKSAN - TUŠO Milovana BULATOVIĆ

- 12.02.2017

  Sahrana je obavljena u Podgorici na gradskom groblju Čepurci 18. februara 2017. u prisustvu porodice. OŽALOŠĆENI: sin VLADIMIR i ćerka TATJANA sa porodicama

RAJKO Miličkov RADEVIĆ

- 19.02.2017

  Saučešće za našim pokojnikom primamo 19.2. od 12 do 16 časova i 20.2. od 9 do 15 časova na gradskom groblju Zagorič gdje će se i obaviti sahrana 20.2. u 15 časova u porodičnoj grobnici.

MILUTIN - DRAGAN Ivanov IVANOVIĆ

1948 - 19.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Dragovoljićima dana 19.2.2017. godine od 12 do 18 časova i dana 20.2.2017. godine od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Dragovoljićima. Cvijeće se ne prilaže.

MILICA Milana RASPOPOVIĆ

1952 - 19.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad, 19.2. od 10 do 16 časova i 20.2. od 10 do 14 časova, nakon čega će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici na Šabovom krugu u 15 časova.

ALEKSA Jeftov ANĐELIĆ

1981 - 18.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru 20.2.2017. godine od 9 do 16 časova i 21.2.2017. godine od 9 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti istoga dana na gradskom groblju Gvozden brijeg u 14 časova.

MILKE - NATAŠE M. PAVIĆEVIĆ

1948 - 18.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 19.2. od 10 do 15 časova i dana 20.2. od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.

RADOJICA Milošev KADOVIĆ

1953 - 19.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 19. i 20. od 11 do 16 časova i 21. februara od 10 do 12 časova, kada polazimo za rodno mjesto Šobajići gdje će se obaviti sahrana u 15 časova u porodičnoj grobnici na Živkovom brijegu. Cvijeće se ne prilaže.

DRAGICA Ilijina MRKAIĆ

1954 - 19.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 20. 2. od 11 do 16 časova i 21. 2. od 10 do 12 časova kada se polazi za Petroviće - Stražnica gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

OLIVERA Miroslava BAKIĆ

1948 - 19.02.2017

  Saučešće primamo 21. februara od 9 do 12 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti u Sremskoj Mitrovici 22. 2.2017. godine u 15 časova.

VUKICA Rakova PETROVIĆ

- 18.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Vranjini 19. i 20. februara 2017. godine do 14 časova kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Vranjini.

MILJAN Trifunov SENIĆ

1958 - 19.02.2017

  preminuo poslije kraće bolesti 19.2.2017. godine u 59. godini. Posmrtni ostaci biće izloženi večeras u seoskom domu u Bastahe. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 20. februara u 14 časova na seoskom groblju - Bastahe.

19.02.2017
Umrlice

KOVILJKA Radula VEŠOVIĆ

1938 - 18.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 19.2.2017. godine u 14 časova na gradskom groblju u Beranama.

ANĐELIJA Dušana ŠAKIĆ

1938 - 18.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 18.2. od 11 do 16 časova i 19.2. od 11 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na groblju iza manastira. Cvijeće se ne prilaže.

KOVILJKA Radojičina NIKOLIĆ

1944 - 18.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 18.2. i 19.2. od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti dana 19.2.2017. godine u 15 časova na mjesnom groblju u Rubežama.

DUBRAVKA Ljuboja RUTOVIĆ

1949 - 18.02.2017

  preminula poslije kraće bolesti 18. februara 2017. u 68. godini. Sahrana će se obaviti 19. februara 2017. godine u 14 časova na groblju u Donjem Jabučnu. Saučešće primamo u kapeli u Donjem Jabučnu.

BOŽIDAR BOŠKO VUJOVIĆ

1935 - 18.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru, 18. februara od 11 do 16 časova i 19. februara od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

ANKA MALIKOVIĆ

- 17.02.2017

  Sahranjena je 18. februara 2017. godine u krugu porodice. OŽALOŠĆENA PORODICA.

NIKOLA MUJO Markov MARTINOVIĆ

1935 - 18.02.2017

  iznenada preminuo u svojoj 82. godini. Sahrana će se obaviti 20. februara 2017. u 13 časova na mostarskom groblju – Sutina. Kuća žalosti: Mostar, Ulica kneza Višeslava 29

VUKOSAVA Bogićeva MAROJEVIĆ

1926 - 18.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Morakovo, 19. februara od 10 do 17 časova i 20. februara od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Morakovu. Cvijeće se ne prilaže.

STANOJKA STANA Lesova IVANOVIĆ

- 17.02.2017

  Sahrana naše drage pokojnice obavljena je u krugu porodice 18. februara na Starom groblju na Cetinju. OŽALOŠĆENA PORODICA.

LJILJANA Mitrova VUKOJEVIĆ

- 18.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci, 19. februara od 10 do 15 časova i 20. februara od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na istom groblju. Kuća žalosti: Ulica Balšića 3 - Podgorica.

18.02.2017
Umrlice

VOJISLAVA - VOJA Milisava TODOROVIĆ

1938 - 17.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci dana 18.2. od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju u Zagoriču u 15 časova.

MIHAILO Panta NEDIĆ

1927 - 17.02.2017

  preminuo dana 17. februara 2017. godine u 90. godini života. Sahrana će se obaviti dana 18. februara 2017. godine u 15 časova na groblju u Grubješićima. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu dana 18. februara do 13 časova.

NOVICA - ZEKO Dukin VUJAČIĆ

1933 - 17.02.2017

 

VJERA NIKOTIĆ

1952 - 16.02.2017

  preminula je 16. februara 2017. godine u 65. godini. Sahrana će se obaviti, 20. februara 2017. godine u 14 časova na groblju Topčider u Beogradu. Opelo počinje u 13.30 časova.

NADA Goja VUKSANOVIĆ

1931 - 17.02.2017

  preminula dana 17.2.2017. godine u 86. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 19.2.2017. godine u 14 časova na groblju u Prisoji.

BRANISLAV JOKSIMOVIĆ

1955 - 15.02.2017

  preminuo je 15. februara 2017. godine. Sahrana će se obaviti u ponedjeljak, 20. februara u 11.30 časova na groblju Orlovača u Beogradu. Opelo počinje u 11 časova.

BRANISLAV Stojanov PRELEVIĆ

1942 - 17.02.2017

 

MILO Markov ILIĆ

1941 - 17.02.2017

 

KOSTO Nikov DUDIĆ

1933 - 17.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Vrbice - Dobrota, 17. februara 2017. godine od 14 do 16 časova i 18. februara od 10 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju Vrbice.

MOMČILO Pavlov TOMIĆ

1940 - 17.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima, 18. februara od 10 do 15 časova i 19. februara od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u 14.30 časova u porodičnoj grobnici u Zagoriču.

DRAGINJA DRAGA Vojislava SAVIĆ

1948 - 17.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Zagorič, 17. februara od 10 do 15 časova i 18. februara od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana.

RADMILA Vukojeva KRKELJIĆ

1941 - 17.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci, 18. februara od 11 do 14 časova i 19. februara od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Nikšićka 35.

JOVAN - JOŠO Milošev RADULOVIĆ

1930 - 17.02.2017

 

17.02.2017
Posljednji pozdravi

SAVKI RAŠOVIĆ

1950 - 16.02.2017

Komšije iz ulaza

MILENIJI JOVOVIĆ

1976 - 16.02.2017

  od društva iz cafe bara"HAMO"

Umrlice

DANILO Blagote RAIČKOVIĆ

1936 - 09.02.2017

  Preminuo je 9.2.2017. a sahranjen 11.2.2017. godine u Francuskoj. Saučešće primamo u kapeli u Farmacima nad slikom u nedjelju 19.2.2017. godine od 10 do 14 časova.

ILIJA - MIŠO Đorđa GLOGOVAC

- 16.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 17.2. od 11 do 16 časova i 18.2. od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

MIRA Momčila VUJADINOVIĆ

1923 - 13.02.2017

  Po sopstvenoj želji umrle, sahrana je obavljena u krugu uže porodice na groblju Zagorič. OŽALOŠĆENE PORODICE VUJADINOVIĆ i JOVOVIĆ

MILOŠ Milovana BARANIN

1931 - 16.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Žabljaku dana 16.2.2017. od 11 do 17 časova i 17.2.2017. od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Žabljaku.

MILENIJA Dragutinova JOVOVIĆ

1976 - 16.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 16.2.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 17.2.2017. godine od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Polju.

VUČIĆ Mikonjin JOVOVIĆ

1940 - 16.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima, 16. februara od 13 do 16 časova i 17. februara od 10 do 15 časova. Sahrana će se obaviti 17. februara u 15 časova na Čepurcima.

VASILIJE VASKO Petrov BEGOVIĆ

- 16.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Gornja Gorica, 16. februara od 14 do 17 časova i 17. februara od 10 do 14 časova, kada krećemo za Bandiće. Sahrana će se obaviti 17. februara u 15 časova u porodičnoj grobnici crkve Bijela Rudina.

SAVKA Sava RAŠOVIĆ

1950 - 16.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci, 17. februara od 9 do 14.30 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Mitra Bakića 76, Podgorica.

RADOMIR Mila ARSOVIĆ

1928 - 16.02.2017

  preminuo posle kraće bolesti 16. februara 2017. godine u 89. godini. Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli u Gnjilom Potoku 16. i 17. februara. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 17. februara u 14 časova na groblju u Gnjilom Potoku.

DARINKA Mirkova PEJOVIĆ

1939 - 16.02.2017

 

16.02.2017
Umrlice

MILENKO - MILIKA Stanoja BORIČIĆ

1928 - 14.02.2017

  Sahrana će se obaviti 16.2.2017. u Poreču Hrvatska. OŽALOŠĆENA BRAĆA RADOMAN i VASILIJE sa porodicama.

RADONJA Mlađena GAGOVIĆ

1934 - 15.02.2017

  Saučešće će se primati u porodičnoj kući, selo Bezuje - Piva, dana 15.,16. i 17.2.2017. godine do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

MILIJANA V. JOVOVIĆ

1955 - 15.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 16.2.2017. od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Nikšiću.

DUŠANKA Miloševa ĐIKANOVIĆ

1937 - 14.02.2017

 

SAŠE Petrovog RADANOVIĆA

1992 - 14.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Radanovićima dana 15., 16. i 17.2.2017. godine do 14 časova kada tužna povorka kreće prema seoskom groblju u selu Pelinovo - Grbalj gdje će se obaviti sahrana.

MILORAD Raduna TRIPKOVIĆ

1925 - 15.02.2017

 

JELA N. KOPRIVICA

1929 - 15.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Renovcu 16.2.2017. od 10 do 20 časova i 17.2.2017. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Renovcu u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

SPAHO Ibra SOFTIĆ

1924 - 15.02.2017

  Hatar primamo u porodičnoj kući Vrbe. Dženaza će se klanjati ispred porodične kuće, a pokop obaviti na mezarju Vrbe 16. februara 2017. godine u 15 časova.

DUNJA Miletina RADOJEVIĆ

1924 - 15.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 15. februara od 12 do 16 časova i 16. februara od 10 do 12 časova kada se kreće za Gornja Brezna, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

BORISLAV BORO Mihailov NIKOLIĆ

1948 - 15.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Žabljaku 15. februara od 11 do 18 časova i 16. februara u kapeli u Ozrinićima od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Ozrinićima.

SONJA Brana GOLUBOVIĆ

1960 - 15.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 16.2. od 10 do 15 časova i 17.2. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na groblju Čepurci.

VELJKO Radovanov PEJOVIĆ

1951 - 15.02.2017

 

15.02.2017
Umrlice

MILENKA - MILENA Mlađenova DUBLJEVIĆ

1924 - 14.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli dana 14.2.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 15.2.2017. od 10 do 11.30, kada krećemo za Pivu, selo Dubljevići, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

NEĐELJKO Milov TOMIĆ

1939 - 14.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Borovici. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 15.2.2017. godine u 12 časova na groblju u Borovici. OŽALOŠĆENI: supruga DANA, sinovi ŽELJKO, ŽARKO i ZDRAVKO, brat MILAN, sestra DANA, snahe, unučad i ostala rodbina.

KOSA Radovana BOJIĆ

1937 - 14.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 15.2.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 16.2.2017. od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 14 časova na groblju pod Trebjesom.

ČEDOMIR pok. Jagoša ADŽIĆ

1963 - 13.02.2017

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli u Bijeloj dana 14.2.2017. godine od 11 do 17 časova i u gradskoj kapeli u Plužinama 15.2.2017. godine od 9 do 12 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na seoskom groblju u Lisini u 14 časova.

DANILO Obrenov BAKRAČ

1932 - 14.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Plužinama dana 14.2.2017.godine od 10 do 16 časova i dana 15.2.2017. od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na centralnom groblju na Goransku u 14 časova.

KONSTANTIN - KOSTO Vukov POPOVIĆ

1946 - 14.02.2017

 

SENKA Dankova GRAMEC

1943 - 14.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Vrbice - Dobrota dana 15.2.2017. od 10 do 16 časova i dana 16.2.2017. od 11 do 14.30 časova u kapeli Čepurci. Sahrana će se obaviti na groblju Zagorič u 15 časova.

ZLATANA Đorđije TOŠKOVIĆ

- 14.02.2017

  upokojila u Gospodu dana 14.2.2017. godine u 21.15 časova. Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 15.2.2017. godine od 12 do 17 časova i 16.2.2017. godine od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti na Pelevom Brijegu u 15 časova.

MURAT Aziza ĐEČEVIĆ

1936 - 14.02.2017

  Hajtar primamo u porodičnoj kući Ul. Avda Međedovića 13, dana 14. februara i od 10 do 15 časova na mezarju Cijevna 15. februara. Dženaza će se obaviti 15. februara u 15 časova na mezarju Cijevna.

LJILJANA Filipa KOPRIVICA

1931 - 12.02.2017

  Sahrana je po želji pokojnice obavljena u selu Šake - Banjani, u krugu porodice. OŽALOŠĆENI: ćerka NADA, unuka ĐURĐA, unuk PAVIĆ, brat MIODRAG BUBO, sestre JELENA BELA i RADMILA sa porodicama.

MILJA Radovanova BOŽOVIĆ

1937 - 14.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Zagorič, 14. februara od 10 do 16 časova i 15. februara u mjesnoj kapeli Ravna Rijeka od 9 do 14 časova gdje će se i obaviti sahrana u 15 časova.

VERICA VERA Petrova POPOVIĆ

1933 - 13.02.2017

  Sahrana će se obaviti 15. februara u 14 časova na groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu. Kuća žalosti: Tršova 58 - Bijelo Polje.

MAŠE Lukine ĆETKOVIĆ

1927 - 14.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju, 15. februara od 12 do 16 časova i 16. februara od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju.

LJUBICA Markova MILAŠ

1928 - 13.02.2017

 

SLOBODAN Savov MARAŠ

- 14.02.2017

  Po želji pokojnika sahrana je obavljena u krugu porodice 14. februara 2017. godine. OŽALOŠĆENI: supruga RADMILA, brat RAJKO, braća od stričeva BAJO i ILIJA, sestre od strica DANICA BULA i ROSA, snahe i bratanići i bratanične.

RADOVAN Zekov IVANOVIĆ

1931 - 14.02.2017

 

RUŽA pok. Božidara DMITRIĆ

1939 - 14.02.2017

 

BOSILJKA BOSA Rajkova RAKOČEVIĆ

1944 - 14.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 15. i 16. februara od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na istom groblju. Kuća žalosti: Vijenac kosovskih junaka br. 4.

LJILJANA Radivoja VUJOVIĆ

- 14.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 14.02. od 13 do 16 časova i 15. 02. od 11 do 15.30 časova kada polazimo za Moštanicu gdje će se obaviti sahrana u 16 časova. Cvijeće se ne prilaže.

ROSANDA - ROSA Lazara DELIBAŠIĆ

1940 - 14.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 14. 02. od 11 do 16 časova i 15. 02. od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

14.02.2017
Posljednji pozdravi

JOVAN Blažov STRUGAR

- 11.02.2017

Počivaj u miru, dragi prijatelju, Milorad Ilijin Jovićević

Umrlice

VIDOSAVA Radomira ROVČANIN

1928 - 11.02.2017

  preminula dana 11.2.2017. godine u svojoj 89. godini života u Kraljevu. Posmrtni ostaci stižu dana 14.2.2017. godine oko 12 časova na mjesno groblje u Gostilovini - Mojkovac gdje će se primati saučešće do 14 časova kada će se obaviti sahrana.

VLADIMIRA Toma POČEKA

1927 - 13.02.2017

 

DARINKA Milijina RADEVIĆ

1951 - 12.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 14.2. od 10 do 16 časova i dana 15.2. od 9 do 12 časova, kada krećemo za Lijevu Rijeku. Sahrana će se obaviti u 15 časova na mjesnom groblju u Lijevoj Rijeci.

MIROSLAV MIRO Sekula ZEKIĆ

1936 - 13.02.2017

  Saučešće se prima u selu Radeva Mala - Rožaje dana 14. februara od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: supruga LENA, sin DANIJEL, kćerke IVONA i MAJA, sestre ANGELINA i MILUNKA i ostala rodbina.

MILIJANA Radomanova ĐURĐIĆ

1933 - 13.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 14.2. od 11 do 16 časova i 15.2. od 10 do 12 časova, kada krećemo za Tušinu - Boan gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

MITAR - MIĆO pok. Dragutina ĐUKANOVIĆ

1965 - 11.02.2017

 

ZORAN Josipa ŠENK

1951 - 13.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Tivat dana 14.2.2017. od 11 do 16 sati i dana 15.2.2017. od 10 do 15 sati kada će se obaviti sahrana na groblju Sv. Šimun.

MIHAILO - MILAN Miloša PERIĆ

1948 - 13.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući selo Orahovo - Lazarci dana 13.2. i 14.2. do 11 časova, a od 11 do 15 na seoskom groblju Orahovo kada će se obaviti sahrana.

VUK Bogdana BRAJKOVIĆ

1955 - 13.02.2017

 

MOMČILO Mijajla BOŠKOVIĆ

1929 - 13.02.2017

  Saučešće primamo dana 13.2.2017. godine od 12 do 16 časova i dana 14.2.2017. godine od 9 do 12 časova u gradskoj kapeli u Baru i na Orjoj Luci od 13.30 do 15.30. Sahrana će se obaviti na groblju na Orjoj Luci u 15.30 časova.

MILORAD V. POZNANOVIĆ

1955 - 13.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Gvozden brijeg dana 14.2. od 10 do 15 časova i dana 15.2.2017. od 10do 14.30 časova kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici Gvozden brijeg u Baru.

RADOJKA Mitrova RAIČKOVIĆ

1942 - 13.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima dana 14.2. od 10 do 16 časova i dana 15.2. od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na seoskom groblju Gradac - Lješanska nahija.

BISERKA Velova BUŠKOVIĆ

1943 - 13.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana  14. februara od 10 do 15 časova i 15. februara od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: 27. marta br. 23, Podgorica

ANKA Kojova MARKOVIĆ

1932 - 13.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju, 14. februara od 12 do 16 časova i 15. februara od 12 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na Starom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

ĐORĐINA Pavlova MAKSIMOVIĆ

1929 - 13.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima, 13. februara 2017. godine od 12 do 16 časova i u Gornjem Polju - Nikšić 14. februara od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana.

LJUBICA Velizarova KALEZIĆ

1937 - 13.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima, 13. februara od 13 do 16 časova i 14. februara od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana.

ILIJA Dragutinov VUKOVIĆ

1953 - 13.02.2017

  Saučešće primamo 14. februara od 10 do 17 časova i 15. februara od 10 do 14 časova u kapeli u Spužu, gdje će se i obaviti sahrana.

KOSA Boškova BOGOJEVIĆ

- 11.02.2017

 

13.02.2017
Umrlice

KAJICA MUJIĆ

1949 - 12.02.2017

  Saučešće primamo dana 13.02.2017. godine u Islamskom kulturnom centru - Bar od 09 do 15 časova gdje će se klanjati dženaza. Sahrana će se obaviti na groblju u Velembusima.

VESNA DAPČEVIĆ

1961 - 12.02.2017

  Saučešće primamo u Crkvi Sv. Mihovil - Stoliv dana 13.2.2017. od 10 do 16 časova i dana 14.2. 2017. od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana pred Crkvom Sv. Mihovil.

NIKOLA Novičin JOVANOVIĆ

1936 - 12.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući selo Darza dana 12. i 13.2.2017. godine do 15 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici na groblju Zelenike - Briska Gora.

GLIGOR - RATKO Miladinov ĆALASAN

1942 - 11.02.2017

 

VUK Maksima KOVAČEVIĆ

1934 - 12.02.2017

  Sahrana će se obaviti dana 13. februara 2017. godine u 14 časova na groblju u Jagoče. Saučešće primamo u kapeli u Jagoče.

JOVAN Blažov STRUGAR

- 11.02.2017

  Sa ljubavlju i poštovanjem čuvaćemo uspomenu na njega. Sahrana je u Obrenovcu 13.02.2017. OŽALOŠĆENI: Brat NIKOLA, snaha MIRJANA, bratanične DANIELA i NIKOLETA

RADOMIR Sava RADOVANOVIĆ

1932 - 11.02.2017

  Sahrana je obavljena u krugu porodice na gradskom groblju Čepurci dana 12. 2.2017. godine.

MILOŠ Milića STAROVLAH

1931 - 12.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima dana 12. 2. od 14 do 16 časova i 13. 2. od 9 do 15 časova, kada krećemo u njegovu rodnu Vrbicu, Pljevlja, gdje će se obaviti sahrana 14. 2. u 12 časova.

NIKOLA - NINO Mihailov TERZIĆ

1935 - 12.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Srpska dana 13. i 14. februara 2017. godine do 13 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Srpskoj.

NEMANJA Zoranov LAKOVIĆ

1994 - 12.02.2017

 

DESANKE Perove BEČANOVIĆ

1930 - 12.02.2017

 

MILICA Milova STANIŠIĆ

1930 - 12.02.2017

 

ZAGORKA Dušanova RASPOPOVIĆ

1927 - 12.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Šabov Krug u Martinićima 13. februara od 10 do 16 časova. Sahrana će se obaviti istoga dana u 16 časova u porodičnoj grobnici na groblju Šabov Krug - Martinići.

NEBOJŠA Ljubomirov NIKIĆ

1981 - 12.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima 13. februara od 10 do 16 časova i 14. februara od 10 do 12 časova kada polazimo za Orahovo - Kuči, gdje će se obaviti sahrana na seoskom groblju u 14 časova.

12.02.2017
Umrlice

MILENKA Novakova RADOŠEVIĆ

1932 - 12.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 12. i 13.02. do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

VUKAŠIN - VUKO Velišin RAKOVIĆ

1946 - 10.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Gošići dana 11.2. i 12.2. do 13 časova kada će se obaviti sahrana na groblju pred Nikolj crkvom.

VELIMIR - MIŠO Živka RADENOVIĆ

1955 - 10.02.2017

 

SVETOZAR - BORO Dušanov KNEŽEVIĆ

- 11.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Mojanovićima dana 12.2. i 13.2. do 13 časova kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju Mahala.

MIJAILO Dušanov GOLUBOVIĆ

1943 - 11.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Žabljaku dana 12. i 13. februara 2017. godine do 14 časova, kada će se obaviti sahrana u selu Šumanovac.

MITAR - MIĆA Miljov KOVAČEVIĆ

- 11.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 11.2.2017. godine do 16 časova i 12.2.2017. godine u kapeli u Grahovu od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju.

ZORANA Milutinovog VUČUROVIĆA

- 11.02.2017

 

RADOMIRA RAŠKA Božovog ĐUKANOVIĆA

1951 - 11.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Kočanima, 12. februara od 11 do 16 časova i 13. februara od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Kočanima. OŽALOŠĆENA PORODICA.

VOJISLAVKA VOJKA ĐUROVIĆ

- 10.02.2017

  Po izričitoj želji pokojnice sahrana je obavljena 11. februara u krugu uže porodice u porodičnoj grobnici na groblju u Cerovu. OŽALOŠĆENA PORODICA.

ZLATA pok. Žarka BULAJIĆ

1938 - 11.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Škaljarima, 12. februara 2017. od 10 do 17 časova i 13. februara od 9 do 11.30 časova, kada povorka kreće za Grahovo gdje će se obaviti sahrana u 14 časova pred crkvom Sv. Nikole.

PETKO Milića PAVIĆEVIĆ

1928 - 11.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu, 12. februara od 10 do 16 časova i 13. februara od 10 do 14 časova, kada krećemo u selo Gornji Rsojevići, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova na groblju Pećine. Kuća žalosti: Pažići bb.

MILKA Miletina VUJOŠEVIĆ

1928 - 11.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci, 12. februara od 13 do 16 časova i 13. februara od 11 do 13 časova.  Sahrana će se obaviti istoga dana u 15 časova na seoskom groblju Orahovo - Kuči.

VOJISLAV Jovanov ĐUKANOVIĆ

1943 - 11.02.2017

  Saučešće se prima 11. februara od 12 do 15 časova i 12. februara od 10 do 14 časova na gradskom groblju Čepurci kada će se i obaviti sahrana.

STANA ĆANA Mileva GRBA

1924 - 11.02.2017

 

RANKO Dušanov JOVANOVIĆ

1958 - 11.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću, 11. i 12. februara do 13 časova kada polazimo za selo Kujava gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

BOŽIDARKA Jovanova JOVANOVIĆ

- 11.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima, 12. februara od 10 do 15 časova i 13. februara od 10 do 12 časova, i na Kujavi od 13 do 14 časova kada će se obaviti sahrana, Kujava - Danilovgrad.

OLGA Vasova PEROVIĆ

1927 - 11.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju, 12. februara od 12 do 16 časova i 13. februara od 10 do 11 časova, kada se sa posmrtnim ostacima kreće za Cuce.  Sahrana će se obaviti 13. februara u 14 časova na groblju u Zovini.

Posljednji pozdravi

MILEVI JOVANOVIĆ

1931 - 10.02.2017

 od brata od ujaka Zorana Mrvaljevića sa porodicom  

11.02.2017
Umrlice

AVDULAH - LJAKA Azema BABAČIĆ

1944 - 10.02.2017

  Hatar se prima 10.2.2017. od 16 do 21 časova, kao i 11.2.2017. od 9 do 14 časova u Gasulhani na groblju Cijevna. Dženaza će se klanjati 11.2.2017. u 14 časova na groblju Cijevna.

RISTO Mikailov VLAOVIĆ

1958 - 10.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Ravnoj Rijeci - Bijelo Polje dana 10.2. od 13 časova i dana 11.2. do 14 časova kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Majstorovini.

MILICA - MICA Veliše POPOVIĆ

- 10.02.2017

  po želji pokojnice sahrana je obavljena 10.2.2017. u krugu uže porodice u Kučima - Gornji Medun. OŽALOŠĆENI: braća MILUTIN i ZORAN, sestra MILENA, snaha STANKA - GARA, zaove VESELINKA i DESANKA, bratanići, bratanične, sestrić i sestrična.

SLOBODANKA LALEVIĆ

1943 - 09.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju dana 10.2.2017. od 9 do 12 časova, kada posmrtni ostaci kreću za Bijelo Polje gdje će se primati saučešće u kapeli - Sutivan. Sahrana će se obaviti 11.2.2017. u Orahovici - Bijelo Polje u 14 časova.

PETAR - GARO Mihaila SIMANIĆ

1952 - 10.02.2017

 

SLOBODAN Gojkov DAKOVIĆ

- 08.02.2017

  Sahrana će se obaviti u Beogradu dana 13.2.2017. godine. Kuća žalosti: Sokolska 15, Vračar, 11000 Beograd.

RADOVAN - RAJO Radojev LUTOVAC

1953 - 10.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima dana 10.2. od 10 do 15 časova i dana 11.02. u Zagorju - Berane od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Vranići bb.

STANKA Milovanova POPOVIĆ

1937 - 10.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Straševina - Nikšić dana 10.2. od 11 do 16 časova i 11.2.2017. godine od 11 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Straševini.

MARGITA Filipa JANOVIĆ

- 10.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Tivtu dana 10.2.2017. godine od 10 do 14 sati i dana 11.2.2017. godine od 10 do 15 sati, kada tužna povorka kreće ka mjesnom groblju Sveti Petar - Bogdašići, Tivat.

NARCIS - NACO Veselinov RAIČEVIĆ

1964 - 10.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu dana 10.2.2017. godine od 9 do 19 časova, i 11.2.2017. godine od 9 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 11.2.2017. godine u 14 časova na gradskom groblju u Mojkovcu.

BRANO Božidara LAZIĆ

1951 - 09.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci u subotu 11.2.2017. od 10 do 15 časova i u nedjelju 12.2.2017. od 10 do 13 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: ulica Jovana Ćetkovića br. 10

ĐUKAN Jovanov KNEŽEVIĆ

1947 - 10.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Vaškovu dana 11. 2. i 12.2.2017. godine do 12 časova. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 12.2.2017. godine u 12 časova na seoskom groblju u Vaškovu.

ANKA GARA Vladanova ZIROJEVIĆ

- 10.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću, 10. februara od 12.30 do 16 i 11. februara od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Nikšiću.

MILEVA Vladimirova JOVANOVIĆ

1931 - 10.02.2017

  Saučešće primamo 10. februara od 14.30 do 16 časova i 11. februara od 11 do 15 časova, u kapeli u Gornjem Polju, kada će se obaviti sahrana. Cvijeće se ne prilaže.

RIZO Edhem HATIBOVIĆ

1931 - 09.02.2017

  Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u subotu, 11. februara u 14 časova na groblju u Igalu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Savini na dan sahrane od 11 do 13.30 časova.

MARIJA DRAGE Miloradova KOVAČEVIĆ

1933 - 10.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi, 10. februara od 13 do 16 časova, 11. februara od 9 do 16 časova i 12. februara od 9 do 10.30 časova. Sahrana će se obaviti 12. februara u 11 časova na groblju sela Prijevor.

STANKO Ilijin POPOVIĆ

1944 - 10.02.2017

 

MIRKO Tomislavov KNEŽEVIĆ

1962 - 10.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci, 11. februara 2017. godine od 9 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na Čepurcima. OŽALOŠĆENI: sestra VALENTINA sa porodicom

SLAVKA ĆUBA Gojkova KUZMAN

1935 - 10.02.2017

  dana 10. februara 2017. u 82. godini. Po želji pokojnice sahrana je obavljena istog dana u krugu porodice u Ulcinju. Kuća žalosti: Marka Miljanova 13, Podgorica.

Pomeni

DRAGAN Mirkov IVANOVIĆ

1955 - 07.01.2017

Bliži se četrdeset dana od kada te nema među nama.Praznina je ogromna, a svakim danom tuga i bol sve veći.                 Tvoje: Vesna,Ana i Ivana  

DRAGAN Mirkov IVANOVIĆ

1955 - 07.01.2017

  Dragi naš veliki oče, Hvala ti za neizmjernu brižnost, pažnju i toplinu.Ponosne smo na tvoju plemenitu dušu i častan život. Zauvijek u našim srcima,                     Tvoje kćerke:Ana i Ivana  

RADENKO IVANOVIĆ

1950 - 09.01.2017

Tvoje veliko srce i dobra duša zaslužuje vječno sjećanje Od porodice pokojnog Ljuba Ivanovića

10.02.2017
Umrlice

MILIJANKA - MIKA Milete NIŠAVIĆ

1934 - 09.02.2017

MILUTIN Vuksanov KOJOVIĆ

1941 - 09.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću dana 10.2.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 11.2. od 11 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na istom 

PREDRAG Petra BOKOVAC

1962 - 09.02.2017

 

VERICA Rada PEJOVIĆ

1936 - 09.02.2017

  tragično preminula dana 9. februara 2017. godine u 81. godini života. Saučešće primamo u kapeli u Ušanovićima dana 10. februara od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Mirijevićima - Dublje.

SUNCODRAG Jovana VILOV

1955 - 09.02.2017

 

VELISAV - LOLA JOVIĆEVIĆ

1962 - 09.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi dana 9.2.2017. godine od 12 - 17 časova. Ispraćaj posmrtnih ostataka, za rodnu Slatinu - Čačak, je u 18 časova. Sahrana će se obaviti dana 11.2.2017. godine u 13 časova na mjesnom groblju u Slatini kod Čačka.

MILKA Nikolina VUKOTIĆ

1929 - 09.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući Gostilj - Zeta, 9. i 10. februara do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju u Gostilju.

DESANKA Dušanova PAVLIĆEVIĆ

1941 - 08.02.2017

  Po želji pokojnice sahrana je obavljena u krugu uže porodice, 9. februara 2017. godine u 14 časova u porodičnoj grobnici u selu Zagora. OŽALOŠĆENI: sestra SENKA VUČKOVIĆ i porodice PAVLIĆEVIĆ, BOŽOVIĆ i MILANOVIĆ.

RADOMIR Todorov PAPOVIĆ

- 09.02.2017

  Saučešće primamo 10. februara od 10 do 16 časova i 11. februara od 10 do 13.30 časova u manastiru pod Orlinom. Sahrana će se obaviti 11. februara u 14 časova na mjesnom groblju Papovina. Kuća žalosti: Kazanci - Papovina.

SLOBODAN Spasov VUKOTIĆ

1941 - 09.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom, 9. februara od 11 do 16 časova i 10 februara u gradskoj kapeli u Nikšiću od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju.

LJUBICA Kojadinova ZARUBICA

- 09.02.2017

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću, 9. februara od 11 do 14.30. časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju iza Manastira. Cvijeće se ne prilaže.

MILEVA Draga KRIVOKAPIĆ

1947 - 09.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Donjoj Gorici, 9. februara od 10 do 18 časova i 10. februara od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na novom groblju Cetinje u 15 časova.

MILORAD Milivojev PEROVIĆ

1946 - 09.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom - Nikšić, 10. februara od 11 do 16 časova i 11. februara od 11 do 14 časova, kada polazimo za selo Stubica gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

MILOŠ N. UŠĆUMLIĆ

1930 - 08.02.2017

  preminuo 8. februara 2017. godine u svojoj 87. godini. Sahrana dragog nam pokojnika će se održati u petak, 10. februara, na mjesnom groblju Zagrađe - Brijeg. OŽALOŠĆENI: ćerke MILENIJA i BILJANA, sin RADOMIR, unučad, praunučad, snahe i sinovci.

MILICA Petrova VUKČEVIĆ

1933 - 09.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 10. februara 2017. godine od 10 do 16 časova i 11. februara od 10 do 13 časova, kada povorka kreće ka mjestu Kornet - Lješanska nahija, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

09.02.2017
Posljednji pozdravi

RAJKU BOGOJEVIĆU

1948 - 04.02.2017

Hvali Ti, moj prijatelju Rajko - Grofe, što u ovom mukotrpu ljudskog života umjede sačuvati ono najveće blago - imena i poštenja svoga. Slavko Bogićev Ćupić- Zagarčanin

Umrlice

RADIVOJ - RADE pok. Sava LAZAREVIĆ

1930 - 08.02.2017

  Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se u četvrtak, 9.2.2017. godine u 15 časova kod crkve Sv. Gospođe u Kostanjici. Saučešće primamo u kapeli kod crkve Sv. Gospođe u Kostanjici 8.2. (srijeda) od 11 do 16 časova i na dan sahrane od 10 do 15 časova.

ILIJA Radosava KRIVOKAPIĆ

1958 - 08.02.2017

 

LEPOSAVA - DIKOSAVA Bogića GRBAVČEVIĆ

1935 - 08.02.2017

  Saučešće primamo u seoskoj kapeli u Matagužima dana 8.2. od 12 do 20 časova i 9.2. od 10 do 13 časova.

MITRA Jagoša MINIĆ

1937 - 08.02.2017

  preminula poslije duže bolesti dana 8. februara 2017. godine u 80. godini života. Sahrana će se obaviti dana 9. februara 2017. godine u 14 časova na groblju u Vranštici. Saučešće primamo u kapeli u Vranštici - Tomaševo.

CMILJANA Vuka STANIĆ

1934 - 08.02.2017

 

HAKO Sejda NIŠIĆ

1936 - 08.02.2017

  Hatar primamo u gradskoj gasulhani, u četvrtak 9. februara od 9 do 15 časova. Dženaza polazi 9. februara 2017. godine u 15 časova od gradske gasulhane. Dženaza će se klanjati ispred gasulhane a pokop obaviti na mezarju kod Turbeta.

DARINKA Dušana VEŠOVIĆ

1929 - 08.02.2017

  Po želji pokojnice, sahrana je obavljena 8.2.2017. u krugu porodice. OŽALOŠĆENI: sinovi MILOŠ i MIROLJUB - BUĆO, kćerke LJILJANA i BILJANA, snahe MACA i RADA i mnogobrojna unučad i praunučad.

ŽIVKO Petrov NIKOLIĆ

1933 - 08.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju dana 8. i 9.2. do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

MILOSAVA Lazova BOGDANOVIĆ

1934 - 07.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinju 8. februara od 12 do 16 časova i 9. februara od 11 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova, ispred Crkve Sv. Nikola na Njegušima - selo Kopito.

MILKA MITA Novičina BOŽOVIĆ

1926 - 08.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 8. februara od 11 do 14 časova i 9. februara od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti istoga dana u 14 časova na seoskom groblju Zadolje Stijena, Piperi.

STANKA Stevova TOMOVIĆ

1950 - 08.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Podgor - Crmnica 8. i 9. februara do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana ispred Crkve Sv. Nikole u selu Podgor - Otičići.

VASILIJE URE Dragov IVANOVIĆ

1953 - 08.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Novom Selu 8. februara od 16 do 19 časova i 9. februara od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

VJERA Jovova MILIĆ

1954 - 08.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Kočanima 8. februara od 11 do 16 časova i 9. februara 2017. godine od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Kočanima.

MARTA SEKA Savova ČELEBIĆ

1952 - 07.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci, u četvrtak, 9. februara 2017. godine, od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

STRAHINJA Jagošev ĐUROVIĆ

1941 - 08.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad 9. februara od 10 do 15 časova, nakon čega će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u Danilovgradu. Po želji pokojnika vijenci i cvijeće se ne prilažu.

SLAVKO Ilijin GLUŠICA

1945 - 08.02.2017

 

BOŽIDAR Jovanov MILIĆ

1929 - 08.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću 9. februara od 11 do 16 časova i 10. februara od 10 do 12 časova, kada polazimo za rodno selo Resna - Bjelice, gdje će se primati saučešće od 14 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana. Cvijeće se ne prilaže.

VUKO Jovanov ĐUKANOVIĆ

1935 - 08.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom 9. februara 2017. od 11 do 16 časova i 10. februara 2017. od 11 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na Novom groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

MILICA Radovanova MILOŠEVIĆ

1955 - 08.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na mjesnom groblju Vojkovići, 9. februara od 9 do 18 časova i 10. februara od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.

08.02.2017
Umrlice

LJEPOSAVA Vasilijeva CICMIL

1934 - 08.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Plužinama dana 08.02.2017. do 16 časova i dana 09.02.2017. do 12 i 30 kada krećemo za selo Stolac gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

VLADO Milovanov VUJOVIĆ

1962 - 07.02.2017

  Posmrtni ostaci stižu u Nikšić dana 09.02. u večernjim časovima. Saučešće primamo u gradskoj kapeli dana 10.02.od 10 do 14 časova, kada se kreće za Broćanac - Nikšićki gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže .

VELIMIR pok. Đorđa ANDRIĆ

1928 - 06.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Tivat dana 7.2.2017. godine od 12 do 16 časova i dana 8.2.2017. godine od 10 do 14 časova kada pogrebna povorka kreće ka gradskom groblju Brda - Tivat.

TOMISLAV Jovana MIJOVIĆ

1935 - 06.02.2017

  preminuo dana 6. februara 2017. godine u 82. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u Pepićkom domu dana 7. i 8. februara 2017. godine do 14 časova kad će se obaviti sahrana na seoskom groblju.

SAVETA Milinka ŽIVKOVIĆ

1927 - 06.02.2017

  Saučešće primamo dana 7.2. i 8.2.2017. godine do 9 časova u porodičnoj kući na Zlatici, ulica Miladina Šega Vujoševića broj 6. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u selu Bliškovo u 13 časova, gdje će porodica primati saučešće.

SAVA ud. Rada PRODANOVIĆ

1930 - 06.02.2017

 

VUJADIN VUKO Petka MIRANOVIĆ

1929 - 06.02.2017

  Saučešće primamo 9.2.2017. godine od 10 do 15 časova na seoskom groblju u Donjim Kokotima, gdje će se i obaviti sahrana u 15 časova.

DARKO Lukin ĐURETIĆ

1950 - 07.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci od 9 do 12 časova, 8.2.2017. godine. Sahrana dragog pokojnika obaviće se na Mahalskom groblju - Zeta, istog dana.

JOŠANA - MIRA M. KRIVOKAPIĆ

1948 - 07.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Škaljarima, 7. februara 2017. od 10 do 15 i 8. februara od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Gradskom groblju u Škaljarima.

VASO Đurov JOVANOVIĆ

1924 - 07.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju, 8. februara od 12 do 16 časova i 9. februara od 12 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na Novom groblju.

ČEDOMIR Vasilja PERUĆICA

1948 - 07.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom, 7. februara od 11 do 16 časova i 8. februara od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

ZDRAVKO Božidarov ŽIVKOVIĆ

1955 - 07.02.2017

  Saučešće primamo 8. februara od 10 do 15 časova na gradskom groblju Čepurci u Podgorici, a od 16 do 20 časova u kapeli na Ublima i 9. februara od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana.

IKE Pekova VUJOVIĆ

1932 - 07.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću, 8. februara od 11 do 16 i 9. februara od 10 do 12 časova, kada polazimo za Uble Čevske gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

BOŠKO Nenadov (Draganov) VUŠUROVIĆ

1998 - 07.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom, groblju na Cetinju, 8. februara od 11 do 16 časova i 9. februara od 11 do 16 časova kada ćemo ispratiti našeg voljenog Boška do njegove vječne kuće na cetinjskom Novom groblju.

JELENA Vukova VUKOVIĆ

1934 - 07.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom, 8. februara od 11 do 16 časova i 9. februara od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

VANJA Milanova BJELIĆ

1972 - 07.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci, 8. februara od 10 do 15 časova i 9. februara od 9 do 11 časova, kada se sa posmrtnim ostacima kreće za Manastir Moraču, selo Osreci gdje će se u 14 časova obaviti sahrana.

JOVANKA STANIŠIĆ

1965 - 06.02.2017

 

Posljednji pozdravi

BOŠKO Nenadov (Dragana ) VUŠUROVIĆ

1998 - 07.02.2017

 Riječi su nestale, ostala je samo bol .. Vječna ti slava anđele, snivaj vječnim snom.                  Zagorka Đukić sa porodicom

BOŠKO Nenadov VUŠUROVIĆ

1998 - 07.02.2017

Bog uzima najbolje, najdivnije. Tako je uvijek. Bio si predivna osoba, osoba koja je uvijek znala cijeniti ono što ima. Tvoja toplina, dobrota uvijek su nalazile prave adrese. Sada kada tugujemo za tobom, i dalje budi tako dobar na nekom drugom mjestu.

BOŠKO Nenadov VUŠUROVIĆ

1998 - 07.02.2017

Zar si morao da odes? Da li si ponio sve sto ti treba za put? Sve majčine zagrljaje, očeve mudre riječi, sve dane djetinjstva sa bratom Balsom i sestrama Jelenom i Ksenijom, sva draga lica, milion dragih osmijeha, jedno hladno zimsko jutro.

Pomeni

SLOBODANA RAIČEVIĆA

1946 - 08.02.2014

U srcu te čuvaju tvoji najmiliji. Počivaj u miru. Tvoja Lela

07.02.2017
Umrlice

RADOJKO Božidara MARSENIĆ

1960 - 04.02.2017

 

TOMAŠ KARADŽIĆ

1926 - 05.02.2017

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli na Žabljaku, 8.2. do 11.30 časova. Sahrana će se obaviti na groblju u Gornjoj Bukovici u srijedu 8.2.2017. godine, u 13 časova.

JOVAN Ljubov PLAMENAC

1935 - 05.02.2017

  preminuo je 5. februara 2017. godine. Sahrana će biti obavljena u srijedu, 8. februara 2017. godine u 14.30 časova na groblju u Boljevićima Virpazar. Opelo počinje u 14 časova.

MILKA Miloša KORAĆ

1936 - 06.02.2017

 

JELENA - DESA Đorđa LEKOVIĆ

1928 - 06.02.2017

  preminula poslije kraće bolesti dana 6. februara 2017. godine u 89. godini života. Sahrana će se obaviti dana 7. februara 2017. godine u 14 časova na groblju u Gornjem Jabučnu. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Jabučnu.

LJUBOMIRA Ilije TOMANOVIĆA

1933 - 06.02.2017

  u 84. godini života. Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci, dana 6.2.2017. godine od 14 do 16 časova i 7.2.2017. godine na Novom groblju u Cetinju od 12 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

OLGA Draga ZEČEVIĆ

1943 - 06.02.2017

 

RADMILA Branka POPOVIĆ

1932 - 06.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad 6.2. od 12 do 16 časova i 7.2. od 10 do 15 časova, nakon čega će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u Danilovgradu.

SLOBODAN pok. Rastislava STOJANOVIĆ

1965 - 06.02.2017

  Sahrana će se obaviti dana 7.2.2017. godine u 15 časova na mjesnom groblju Pričelje - Piperi. OŽALOŠĆENI: brat GORAN i porodice STOJANOVIĆ i RAKOČEVIĆ.

SONJA Jovana - Vasa BOŠKOVIĆ

- 03.02.2017

  Sahrana će se obaviti 8. februara u Beogradu, u 14 časova. OŽALOŠĆENI: BRAĆA i SESTRE sa porodicama

BLAŽO Andrijin DELIBAŠIĆ

1930 - 06.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću, 6. februara od 12 do 16 časova, i 7. februara od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Nikšiću. Cvijeće se ne prilaže.

DRAGAN Ljubomirov ZEČEVIĆ

1957 - 06.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Zagorič, 6. februara od 12 do 16 časova i 7. februara od 9 do 15 časova, kada će se obaviti i sahrana.

VELJKO Mitrov ĐALETIĆ

1946 - 06.02.2017

 

BORISLAV Nikov MUGOŠA

1935 - 06.02.2017

 

VUKICA Božova DEDOVIĆ

- 06.02.2017

  Porodica će primati saučešće na gradskom groblju Čepurci, 7. februara 2017. od 10 do 15 časova i 8. februara 2017. godine od 10 do 13 časova, gdje će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Trg nezavisnosti 23, Podgorica.

MARIJA Božidarova DURUTOVIĆ

1942 - 06.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Polju, 7. februara od 11 do 16 časova i 8. februara od 11 do 14. 30 časova, kada se kreće za Šipačno gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

06.02.2017
Pomeni

ILINKI RADULOVIĆ

1931 - 06.02.2014

Godine su prolazna kategorija - sjećanje je postojana. Čuvam te. S ljubavlju, Tvoja Lela 

Umrlice

RADOSAV - RATKO Vojislava NIKITOVIĆ

1950 - 05.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom 6.2.2017. od 11 od 16 časova i dana 7.2.2017. od 10 do 11.30 časova kada krećemo za Virak - Žabljak, gdje će se na mjesnom groblju obaviti sahrana u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

DRAGAN Milinkov ĐURĐEVAC

1956 - 27.01.2017

 

RUŽA Jovanova VUKADINOVIĆ

1926 - 05.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ponarima dana 6.2. i 7.2. do 13 časova kada će se i obaviti sahrana na seoskom groblju u Ponarima.

VESELIN Momčilov DAMJANOVIĆ

1941 - 05.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Kosanici. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 6.2.2017. godine u 13 časova na groblju Kotroman. OŽALOŠĆENI: supruga STANA, kćerke MILKA, RADUŠA i SLAĐANA, sin RATOMIR - RATO, snaha MIRA, unučad i ostala rodbina.

BRANISLAVA Božidarova SAVOVIĆ

1934 - 05.02.2017

 

DRAGAN Ivana BUKUMIRA

1951 - 05.02.2017

 

KATARINA Miomira ŠĆEKIĆ

1924 - 04.02.2017

  preminula dana 4.2.2017. godine u 93. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u kapeli u Vinickoj dana 5. i 6.2.2017. godine. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 6.2.2017. godine u 14 časova na seoskom groblju u Vinickoj.

NADEŽDA - NADA Brankova NIKIĆ

1938 - 05.02.2017

  Saučešće irimamo u kapeli u Dragovoljićima 5.2.2017. od 13.30 do 17 časova i dana 6.2.2017. od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Dragovoljići. Po želji pokojnice cvijeće se ne prilaže.

VUKOSAV - VUK Milana DRAŠKOVIĆ

1935 - 05.02.2017

  preminuo poslije kraće bolesti dana 5. februara 2017. godine u 82. godini života. Sahrana će se obaviti dana 6. februara 2017. godine u 14 časova na Đapanovom grobu. Saučešće primamo u kapeli na Đapanovom grobu.

NENAD - MIŠKO Bogdanov PETKOVIĆ

1932 - 05.02.2017

  Saučešće primamo u kaleli pod Trebjesom dana 6.2. od 11 do 16 časova i 7.2. od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

DERVIŠ DEDA Ć. BEĆIROVIĆ

1939 - 05.02.2017

  Hatar - saučešće primamo dana 5.2.2017. od 11 do 18 časova u gasalhani - kapeli na Bistrici - Nikšić. Dana 6.2.2017. od 7 časova kreće se za Bijelo Polje gdje će se obaviti dženaza - sahrana u 15 časova na mjesnom groblju u Kukuljama.

BRANKO Ilije ILIČKOVIĆ

1946 - 05.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju dana 5.2. od 12 do 16 časova i dana 6.2. od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju.

CVETKA I. MIRANOVIĆA

1930 - 05.02.2017

  Po želji pokojnika sahrana je obavljena 5.2.2017. godine u porodičnoj grobnici u Donjim Kokotima, u krugu uže porodice.

VESELIN Ilije RADUNOVIĆ

- 02.02.2017

  Sahranjen je 4.2.2017. u krugu porodice. OŽALOŠĆENI: supruga RADMILA i sinovi IVAN i BALŠA

ZAGORKA Tomina DRAGOVIĆ

1923 - 05.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Kolašinu u nedjelju, 5.2.2017. od 15 do 18 časova i u ponedjeljak, 6. 2. 2017. od 10 do 13 časova kada se kreće za selo Blatina - Lipovo, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

DANICA pok. Vlada DOŠLJAK

1938 - 05.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Tivat, dana 5.2.2017. od 12 do 16 časova i dana 6.2.2017. od 10 do 14 časova kada pogrebna povorka kreće ka mjesnom groblju kod crkve Sv. Neđelja, Jošica - Kamenari. OŽALOŠĆENI: kćerka VESNA, porodice DOŠLJAK i TODOROVIĆ.

JOVAN Filipov DELIBAŠIĆ

1936 - 04.02.2017

 

DRAGO Lukin VUKOVIĆ

1927 - 05.02.2017

 

ANKA Žarkova STOJANOVIĆ

- 05.02.2017

  Saučešće primamo dana 5. februara od 13.30 do 16 časova i 6. februara od 10 do 14 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Pričelje - Piperi u 15 časova.

BOŽIDARA Lukinog KARADŽIĆA

1950 - 05.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci u Podgorici dana 6. februara od 10 do 16 časova i 7. februara od 9 do 11 časova. Sahrana dragog nam Božidara obaviće se 7. februara u 14 časova u selu Petnjica - Šavnik.

05.02.2017
Umrlice

MILENA - JELA Milanova ĐERKOVIĆ

1944 - 03.02.2017

  Iz Beograda za Žabljak se polazi 5.2.107. u 10 časova, gdje će se po dolasku u gradskoj kapeli primati saučešće, kao i 6.2.2017. od 9 do 13 časova, kada će se na gradskom groblju obaviti sahrana drage nam pokojnice.

ATIFA Miša NENADOVIĆ

1941 - 04.02.2017

 

MARIJA M. PAVIĆEVIĆ

1954 - 03.02.2017

  Po želji pokojnice sahranjena je u krugu porodice dana 4.2.2017. OŽALOŠĆENA PORODICA POKRAJAC

DESANKA Mira PIPEROVIĆ

- 04.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Mojanovićima. Sahrana će se obaviti 5.2.2017. godine u 13 časova na seoskom groblju Mahala. Cvijeće se ne prilaže.

SAVA Boža GOLUBOVIĆ

1933 - 04.02.2017

  preminula poslije duže bolesti dana 4.2.2017. u 84. godini života. Sahrana će se obaviti dana 5.2.2017. u 14 časova na groblju u Gornjem Grančarevu. Saučešće primamo u kapeli u Gornjem Grančarevu.

RADOSLAV - MIŠKO Radomira VUJISIĆ

1951 - 04.02.2017

  iznenada preminuo dana 4.2.2017. godine u 66. godini života. Sahrana će se obaviti dana 6.2.2017. godine u 14 časova na gradskom groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu.

DANIJELA Krsta KILIBARDA

1967 - 04.02.2017

 

RADOMIR - LJAKA Radoša BAKOVIĆ

1957 - 04.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Gornja Gorica dana 5.2.2017. od 9 do 17 časova i 6.2.2017. od 9 do 10.30 časova kada krećemo za Bijelo Polje gdje će se obaviti sahrana na Đapanovom groblju u 15 časova. Kuća žalosti: Kosmajska 47, Podgorica.

GROZDANA Miloševa ĆOROVIĆ

1924 - 04.02.2017

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 05.02. od 11 do 16 i 06.02. od 10 do 11.30,kada krećemo za Pošćenje - Šavnik gdje će se obaviti sahrana istog dana u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

ZARIJA Jošov ĐUKANOVIĆ

1947 - 04.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci, 4. februara od 14 do 16 časova i 5. februara od 9 do 14.30 časova, kada će se obaviti sahrana.

NIKOLA Milov PEJOVIĆ

1929 - 04.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci, 4. februara od 14.30 do 17 časova i 5. februara od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti 5. februara u 15 časova u selu Staniseljići- Lješanska Nahija. Kuća žalosti: Tivatska 8, Podgorica.

NOVKA M. NOVOSEL

1947 - 04.02.2017

 

STOJAN Antonijev SAVIĆ

1934 - 04.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru, 5. februara od 10 do 16 časova i 6. februara od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na groblju Sveta Tekla u Sutomoru.

VESELIN VESKO Damjanov TADIĆ

1953 - 04.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Gornje Polje, 4. februara od 11 do 16 časova i 5. februara od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Gornje Polje.

RAJKO Simov BOGOJEVIĆ

1948 - 04.02.2017

  Saučešće primamo 5. februara od 10 do 16 časova i 6. februara od 10 do 12 časova na gradskom groblju Čepurci, kada se kreće za Lješansku nahiju, selo Staniseljići, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

prim. dr JELENA DUŠKA Mihailova KEKOVIĆ

1938 - 04.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad, 5. februara od 10 do 16 časova i 6. februara od 10 do 13,30 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju u Gornjem Zagaraču.

04.02.2017
Umrlice

PAVLA Ketova POPOVIĆ

1934 - 02.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinju 4. februara 2017. od 12 do 15 časova i 5. februara 2017. od 12 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na Starom groblju na Cetinju.

MILOVAN Pekov RADONJIĆ

1920 - 03.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću dana 3.2. do 16 časova i 4.2. od 11 do 13 časova. Sahrana će se obaviti 4.2. u 15 časova u Komanima - Dolovi.

ĐORĐIJE - ĐOKO Radivojev JOVOVIĆ

1944 - 03.02.2017

  u 73. godini života. Saučešće primamo dana 4.2.2017. godine od 10 do 14 časova u kapeli na Čepurcima gdje će se i obaviti sahrana.

DOBRO Ljubomira BJELANOVIĆ

1947 - 03.02.2017

  preminuo 3.2.2017. poslije kraće bolesti u 70. godini života. Saučešće primamo u kapeli Gornja Gorica dana 4.2.2017. od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 14.30 časova na gradskom groblju Čepurci.

MIOMIR - MIKO Miloša GOJKOVIĆ

1948 - 03.02.2017

  preminuo poslije kraće bolesti dana 3. februara 2017. godine u 69. godini života. Saučešće primamo 3. i 4. februara u gradskoj kapeli do 13 časova. Sahrana pokojnika će se obaviti u subotu, 4. februara 2017. godine u 14 časova na groblju u Kraljima.

SAVIĆ Radovanov KALEZIĆ

1923 - 03.02.2017

 

MIOLJKA Miloša GOLUBOVIĆ

1927 - 03.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 3.2.2017. godine od 10 do 15 časova. Sahrana će se obaviti 4.2. u selu Vrulja - Pljevlja u 12 časova.

MILENKA - KOSA Dušana ĆETKOVIĆ

- 03.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Žabljaku dana 4.2.2017. godine od 9 do 17 časova i dana 5.2.2017. godine od 9 do 13 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju na Žabljaku.

GORDANA Novičina VILIĆ

1969 - 03.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli Straševina dana 4.2.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 5.2.2017. od 11 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na groblju pod Trebjesom.

BOSILJKA - BOSA Timotijeva JOVANOVIĆ

1930 - 03.02.2017

 

BORISLAV Đorđije STANISAVIĆ

1959 - 03.02.2017

  preminuo dana 3.2.2017. godine u 58. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u Domu u Novšićima dana 3. i 4.2.2017. godine. Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se 4.2.2017. godine u 14 časova na Novšićkom groblju.

SENKA Čedomira ĐUROVIĆ

1948 - 03.02.2017

 

JOVANKA Svetozareva POLEKSIĆ

1941 - 03.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Pavinom Polju dana 3. februara od 17 do 21 čas i 4. februara od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Pavinom Polju.

GOJKO Nikov PEROVIĆ

1938 - 01.02.2017

  preminuo 1.2. u 79. godini života. Po želji pokojnika, sahrana je obavljena u najužem krugu porodice 3.2.2017. godine na porodičnom groblju u Petrićima.

VUK Draženov JELUŠIĆ

2016 - 30.01.2017

  preminuo 30.1.2017. godine poslije duge bolesti u drugoj godini života. Porodica će u nedjelju, 5.2.2017. godine, primati saučešće na gradskom groblju Čepurci od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

BILJANA Živka JOVANOVIĆ

1978 - 03.02.2017

 

VUKOSAVA Spasoja ĐURANOVIĆ

1939 - 03.02.2017

  Saučešće primamo 4.2. od 10 do 14 časova na gradskom groblju Čepurci. Sahrana će se obaviti 4.2.2017. u 15 časova na groblju Gornji Bandići - Bijela Rudina.

JOVAN Milorada NEDOVIĆ

1943 - 03.02.2017

  preminuo poslije kraće bolesti dana 3. februra 2017. godine u 74. godini života. Sahrana će se obaviti dana 4. februara 2017. godine u 15 časova na groblju u Zatonu. Saučešće primamo u kapeli u Zatonu.

NEĐELJKO Rajkov VUJIČIĆ

1954 - 02.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Tivat dana 3.2.2017. godine od 10 do 16 časova i dana 4.2.2017. godine od 10 do 12 časova, kada polazimo za selo Grahovac, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

MARIJA Đurađ LJEVAJA

1939 - 02.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Zagoriču dana 3.2.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 4.2.2017. godine od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana. Kuća žalosti: Skopska 112.

DOBRILA Mihaila BAĆOVIĆ

1928 - 03.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 3.2.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 4.2.2017. godine od 11 do 14.30 časova kada će obaviti sahrana na gradskom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

03.02.2017
Umrlice

DOBRILA Petrova TIJANIĆ

1933 - 03.02.2017

 

PETAR PEJO Stevanov MARKOVIĆ

1944 - 02.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli, 3. februara od 12 do 16 časova i 4. februara od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju.

POLJKA Pantova ILIĆ

1928 - 02.02.2017

  Saučešće primamo 3.2. od 10 do 15 časova i 4.2.2017. godine od 9 do 12 časova na groblju Čepurci kada krećemo za selo Jasenova, Manastir Morača, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

RAJKO Novov ĐUROVIĆ

- 30.01.2017

  Sahrana će se obaviti 4. februara u Beogradu. OŽALOŠĆENI: brat BORO sa porodicom

RAJKO - MIKA Batrićev RUTOVIĆ

1956 - 02.02.2017

  Saučešće će se primati u kapeli Gornja Gorica dana 2.2. od 10 do 17 časova i 3.2.2017. od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju Čepurci u 14.30 časova.

KRSTO Simeuna LJEŠEVIĆ

1930 - 02.02.2017

  Saučešće primamo dana 2.2.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 3.2.2017. godine od 10 do 14 časova, u kapeli Gornja Gorica (Nikšićki put) gdje će se i obaviti sahrana.

MILUTIN Veljka PRELEVIĆ

1952 - 02.02.2017

 

NOVKA Novaka TAPUŠKOVIĆ

1927 - 02.02.2017

 

SLOBODAN Milana BULATOVIĆ

1949 - 02.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u R. Trebaljevo dana 3.2.2017. godine od 9 do 18 časova i 4.2.2017. godine od 9 do 14 časova kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju u R. Trebaljevu.

MILORAD Milisava BOŠKOVIĆ

1926 - 02.02.2017

  preminuo 2.2.2017. godine poslije kraće bolesti u 91. godini života. Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 2.2.2017. od 14 do 16 časova i 3.2.2017. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana.

IKONIJA Krstova PEJOVIĆ

1935 - 02.02.2017

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli na Cetinju dana 4.2. od 12 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju. Po želji pokojnice cvijeće se ne prilaže.

MARICA pok. Mlađena MIRKOVIĆ

1945 - 02.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 2.2.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 3.2.2017. od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

ZORAN Vidov PAUNOVIĆ

1950 - 02.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Golubovcima - Brljivoda 2.2. i 3.2. do 15 časova kada će se obaviti sahrana pred crkvom Svete Petke u Golubovcima.

PETAR Stevanov VUJISIĆ

1934 - 02.02.2017

  Saučešće primamo u školi Ulica - Prekobrđe, dana 2.2.2017. godine i 3.2.2017. godine do 15 časova kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju u Ulici.

MILUTIN Dimitrije MILONJIĆ

1950 - 31.01.2017

  Sahrana će biti obavljena u Štokholmu u Švedskoj. OŽALOŠĆENI: sinovi RADOVAN, MIHAILO i DUŠAN, brat VESELIN, sestre RADMILA, NOVKA, SOFIJA i SLAVICA sa porodicama, bratanići NIKOLA i VIKTOR, sestrići i sestrične.

GORDA Darkova ŠAKOTIĆ

1979 - 02.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 3.2. od 11 do 16 časovai dana4.2. od 11 do 14 časova kada će se i obaviti sahrana na gradskom groblju u Nikšiću. Cvijeće se ne prilaže.

VESELIN - ĆIKA Petrov DUBLJEVIĆ

1961 - 01.02.2017

  iznenada preminuo dana 1.2.2017. godine u 56. godini života. Saučešće primamo dana 2.2.2017. godine od 16 časova u kapeli na Đapanovom grobu. Sahrana će se obaviti dana 3.2.2017. godine u 15 časova na Đapanovom grobu.

02.02.2017
Umrlice

VUKSAN PANTOVIĆ

1936 - 01.02.2017

 

VLADIMIR Raka POPOVIĆ

1931 - 01.02.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Škaljarima dana 2.2.2017. godine od 10 do 13 časova i od 15 do 17 časova i dana 3.2. 2017. god. od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Vrbice.

OLGA Brankova OSMAJIĆ

1934 - 01.02.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 1.2. od 12 do 16 časova i 2.2. od 10 do 12 časova, kada krećemo za selo Miloševići - Plužine gdje će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

VANJA Bojanova JOKIĆ

1974 - 31.01.2017

 

DARINKA Miloševa RACKOVIĆ

1942 - 01.02.2017

  Saučešće primamo dana 2.2. od 10 do 19 časova i dana 3.2. od 10 do 14 časova u mjesnoj kapeli u Berima kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju.

RADMILA - BEBA Milivoja STEVANOVIĆ

- 01.02.2017

  Po želji pokojnice sahrana je obavljena u krugu porodice na groblju u Zagoriču u 13 časova. OŽALOŠĆENI: sinovi RADMILO - LJALJO i RAJKO, sestrić BOĆA RAŠOVIĆ, sestrične VESNA i SNEŽANA.

ANĐELIKA Milanova MITROVIĆ

1937 - 01.02.2017

 

DARINKA Danova MIJOVIĆ

1930 - 01.02.2017

  Saučešće primamo u seoskoj kapeli u Matagužima dana 2.2.2017. godine od 9 do 20 časova i 3.2.2017. godine do 13 časova kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju u Matagužima.

RAJKO Stevana BULATOVIĆ

1938 - 30.01.2017

  Sahrana će biti obavljena u Beogradu na Novom Bežanijskom groblju dana 4. februara u 13.30 časova. Kuća žalosti: Ulica Pariske komune broj 19, Novi Beograd.

MILOJE Gojka LUKOVIĆ

1968 - 01.02.2017

  Saučešće primamo dana 1.2.2017. godine i dana 2.2.2017. godine u porodičnoj kući - Kakmuže. Sahrana će se obaviti dana 2.2.2017. godine u 12 časova na seoskom groblju Kakmuže - Pljevlja.

DANILO JANOVIĆ

1932 - 01.02.2017

 

CVIJETA Radova BAĆOVIĆ

1931 - 01.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci, dana 1.2.2017. godine od 13.30 do 16 časova i dana 2.2.2017. godine od 9 do 12 časova, kada polazimo za Klenak - Banjani, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

ANKA Nikole SEKULOVIĆ

- 01.02.2017

  Po želji pokojnice, sahrana je obavljena u krugu uže porodice dana 1.2.2017. g. OŽALOŠĆENE PORODICE SEKULOVIĆ, JOVANOVIĆ i VUČELIĆ

LJUBO Blažov VUKČEVIĆ

1938 - 28.01.2017

  Sahrana je obavljena 29.1.2017. godine u Sanadu. Kuća žalosti: Svetozara Markovića 19, Sanad.

DRAGOJE - LJUBO Vladislava BIŠEVAC

1952 - 31.01.2017

 

MIJODRAG MIŠO Božidarov KOVIJANIĆ

1952 - 31.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu dana 3.2.2017. godine od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Kolašinu.

STANKO Krstov KLIKOVAC

1934 - 01.02.2017

  Saučešće primamo 1.2. od 14 do 21 čas i 2.2. od 9 do 14 časova u seoskoj kapeli Mahala, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju Mahala.

RADOVAN Đolev VLAHOVIĆ

1927 - 01.02.2017

 

RADMILA Dušanova PLAMENAC

1949 - 01.02.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u selu Boljevići - Virpazar dana 1.2, 2.2. i 3.2.2017. godine do 12 časova. Sahrana će se obaviti dana 3.2.2017. u 14 časova na seoskom groblju ispred Saborne crkve Sv. Jovana Krstitelja u Boljevićima.

DRAGA Marka KNEŽEVIĆ

1937 - 01.02.2017

  preminula poslije kraće bolesti dana 1. februara 2017. godine u 80. godini života. Sahrana će se obaviti dana 2. februara 2017. godine u 14 časova na groblju u Kneževićima. Saučešće primamo u Domu u Kneževićima.

BOŽANA Radoša BUBANJA

1926 - 01.02.2017

  preminula poslije kraće bolesti dana 1.2.2017. godine u 91. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u domu u Bubanje 1. i 2.2.2017. godine. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se 2.2.2017. godine u 14 časova na groblju u Bubanjama.

MILUNKA Mirka AKOVIĆ

1935 - 01.02.2017

 

SOFIJA Radonje ZONJIĆ

1937 - 01.02.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 2.2. od 11 do 15 časova i 3.2. od 9 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Milana Raičkovića bb - Tološi.

01.02.2017
Umrlice

MILICA - MICA Milorada RAKOČEVIĆ

1934 - 31.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 1. februara 2017. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Nikoljcu.

TAHIRI - TAIR Azira MIFTAR

- 31.01.2017

 

MUSTAFA MEMIĆ

1958 - 31.01.2017

  Dženaza će se održati na Cijevni, 1. februara u 15 časova. OŽALOŠĆENI: supruga JASMINA, sin ALMEDIN i SENAD, ćerka ALDIJANA, braća MIRSAD, MEVLUDIN i HAJRUDIN, sestra MUNIRA, snahe JASMINKA, NAZIFA i UMIHANA i stric RAHMO i strine.

SLOBODAN Andrijin MUGOŠA

1938 - 31.01.2017

  preminuo 31. januara 2017. godine u 79. godini. Po želji pokojnika, sahranjen je u krugu najuže porodice u porodičnoj grobnici na groblju u Donjoj Gorici.

ZAGORKA Slobodanova VUKSANOVIĆ

1942 - 31.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju, 1. februara od 12 do 16 časova i 2. februara od 11 do 13 časova, kada posmrtni ostaci kreću za selo Releza - Lješanska nahija đe će se i obaviti sahrana na seoskom groblju u 15 časova.

BORIVOJE Savin BUKILIĆ

- 30.01.2017

  Sahrana je obavljena 31.1.2017. godine, po želji pokojnika, u krugu porodice, kumova i bližih prijatelja. OŽALOŠĆENA PORODICA

VESELIN Mitrov STOJANOVIĆ

1956 - 31.01.2017

  Saučešće će se primati u kapeli na Novom groblju dana 1.2.2017. od 12 do 16 časova i 2.2.2017. od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

JANKO Gavrilov PEROVIĆ

1945 - 31.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Kočanima dana 31.1.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 1.2.2017. godine od 11 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na Novom groblju - Kapinom Polju.

VESELIN - VESO Vidakov ANDRIJAŠEVIĆ

1964 - 31.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli Straševina dana 31.1.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 1.2.2017. godine od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Straševini.

PERSA Vlada SINANOVIĆ

1953 - 31.01.2017

 

PETRAŠIN - PERO Draga JAUKOVIĆ

1951 - 31.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 1.2. od 11 do 16časova i dana 2.2. od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju iza Manastira. Cvijeće se ne prilaže.

DANICA Vukmana LEKIĆ

1940 - 31.01.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Zagorič dana 1.2.2017. godine od 15 do 17 časova i dana 2.2.2017. godine od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana.

BOŠKO Slavka TIMOTIĆ

1948 - 31.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 31. januara od 12 do 16 časova i 1. februara 2017. godine od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

VUKMAN Neđeljka KRGOVIĆ

1932 - 31.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Vranštici -Tomaševo. Opijelo će biti služeno dana 1. februara 2017. godine u 13 časova u crkvi Vavedenja Bogorodice u Vranštici. Sahrana će se obaviti u 14 časova na groblju u Vranštici.

STANA Bogoljuba VUJOŠEVIĆ

1947 - 30.01.2017

 

RANKO Dragana JANJUŠEVIĆ

1992 - 31.01.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Grliću dana 31.1,1.2. i 2.2. do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 2.2. u 14 časova na gradskom groblju u Danilovgradu.

BOŽIDAR pok. Rada MILIŠIĆ

1930 - 31.01.2017

 

31.01.2017
Umrlice

BOŽIDAR - BOŽO Vujadina VUKOVIĆ

1940 - 30.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 31.01. od 11:00 do 16:00 časova i dana 01.02. od 11 do 13.30 časova, kada se polazi za Bare Šumanovića, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

BEĆIR Juka JAGANJAC

1951 - 30.01.2017

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 31.01. i 01.02. do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti dana 01.02.2017. godine u 14 časova na Novom groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

MILAN Stojanov STOJKOVIĆ

1926 - 27.01.2017

 

VIDOSAVA PAUNOVIĆ

- 29.01.2017

  Sahrana je obavljena u krugu porodice na gradskom groblju Čepurci 30. januara 2017. godine. OŽALOŠĆENE PORODICE PAUNOVIĆ i ILIČKOVIĆ

MARIJA Uglješina NENEZIĆ

1930 - 30.01.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 31. januara od 10 do 14.30 časova, kada će se i obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: suprug UGLJEŠA, ćerke JASNA i LJILJANA i ostala mnogobrojna rodbina.

DRAGICA Mijata MILINKOVIĆ

1935 - 26.01.2017

  Po izričitoj želji sahrana je obavljena u krugu porodice. Ostaćeš vječno da živiš u sjećanju svojih najmilijih. OŽALOŠĆENA PORODICA MILINKOVIĆ

dr LUKA Lukin MARKOVIĆ

- 27.01.2017

  Dragi Luka, obeća nam i dođe sa svojima u našu Crmnicu da se u radosti okupimo, bratski zagrlimo i osvježimo divna sjećanja na naše djetinjstvo, našu mladost i naše drage roditelje.

ZORICA Nikolina RAKOVIĆ

1968 - 30.01.2017

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli Bistrica dana 30.1.2017. godine od 9 do 19 časova i 31.1.2017. godine od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 31.1.2017. godine u 14 časova na groblju u Bistrici.

NIKOLA - MIŠO Dušanov DELIBAŠIĆ

- 27.01.2017

  Posmrtni ostaci biće izloženi u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 31.1. od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na Trubjeli selo Brestice u 15 časova.

OBRAD Stojanov ČVOROVIĆ

1932 - 30.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli Zagrad - Župa dana 30.1. od 10 do 18 časova i 31.1.2017. godine od 10 do 15 časova kada će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju u Zagradu. Cvijeće se ne prilaže.

MARKO Đorđija BOJOVIĆ

1949 - 27.01.2017

 

MILORAD Jovanov MARČETIĆ

- 30.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima dana 31.1. od 10 do 15 časova i dana 1.2.2017. godine od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti istog dana na Dračevom Brijegu u 15 časova.

DARINKA - DARA Miloša DEDIĆ

1936 - 30.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Zagorič dana 31.1.2017. godine od 10 do 15 časova i dana 1.2. od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Zagoriču. Kuća žalosti: Stara Zlatica bb.

PJETAR Đoke LJUCOVIĆ

1926 - 28.01.2017

 

MILUTIN Zarije RACKOVIĆ

1940 - 30.01.2017

  Saučešće za dragim nam pokojnikom primamo u kući žalosti u Mojanovićima - Zeta dana 30.1. i 31.1. do 14 časova kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Mahali.

ŠAĆIR Ibra ORAHOVAC

1926 - 30.01.2017

  Saučešće se prima dana 31.1.2017. u krugu džamije u Vladne od 10 do 16 časova gdje će se i klanjati dženaza. Sahrana će se obaviti na mjesnom groblju u Vladne.

MILKA Tihomira BOŽOVIĆ

1941 - 29.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima dana 3 0.1. od 10 do 16 časova i 31.1. od 10 do 14 časova, nakon čega će biti obavljena sahrana. Kuća žalosti: Zmaj Jovina 127.

BRANO Ljubomira RADEVIĆ

1936 - 30.01.2017

 

30.01.2017
Umrlice

VOJISLAV - VOJO Jakova DRAŠKOVIĆ

- 29.01.2017

  Sahrana je obavljena 30.01.2017. u 10 časova po ličnoj želji u krugu porodice. OŽALOŠĆENI: supruga DARA, ćerke OLIVERA i LJILJANA, sestre MILKA, JOVANKA i OLGA, unučad, praunučad i ostala rodbina.

MILOSAVA - BEĆKA Radoslavova ČAĐENOVIĆ

1954 - 30.01.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 30. januara od 11 do 15 časova i dana 31. januara od 10 do 15 časova kada će se i obaviti sahrana.

PERO Ilijin PEJOVIĆ

1964 - 29.01.2017

  Saučešće primamo pred crkvom Sv. Nikola u Dugom Dolu u Njegušima u utorak, 31. januara 2017. godine, od 12 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.

MILKA Milorada VUKSANOVIĆ

1934 - 29.01.2017

 

RADE Mila LABOVIĆ

1941 - 29.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli Gornja Gorica dana 29.1.2017. godine od 13 do 16 časova. Dana 30.1.2017. godine krećemo za Andrijevicu gdje ćemo primati saučešće u gradskoj kapeli od 11 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u selu Kralje u 15 časova.

NADA F. RADANOVIĆ

1939 - 29.01.2017

  Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u ponedjeljak, dana 30.1.2017. godine, u 15 časova na groblju kod Crkve Sv. Gospođe u Prijevoru. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli na Savini od 10 do 13 časova i od 14 časova do momenta sahrane u kapeli Crkve Sv. Gospođe.

MILEVA Marka BOŠKOVIĆ

1928 - 29.01.2017

  Saučešće primamo dana 30.1. i 31.1.2017. godine u porodičnoj kući u selu Golubovci -Tomić Uba. Sahrana će se obaviti 31.1. u 13 časova na mjesnom groblju Sveta Petka u Golubovcima.

NADA Boškova KOVAČEVIĆ

1955 - 29.01.2017

 

MARIJA - MIKA Boškova POPOVIĆ

- 29.01.2017

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 30.1. od 11 do 16 časova i 31.1. od 11 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Nikšiću.

RADMILA Milivoja VUKANIĆ

1939 - 29.01.2017

 

TODOR Milov PURIĆ

1945 - 29.01.2017

  preminuo poslije kraće bolesti dana 29. januara 2017. godine u 72. godini života. Sahrana će se obaviti dana 30. januara 2017. godine u 13 časova na groblju u Kovrenu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 29. i 30. januara do 11.30 časova.

VUČIĆ - VUKO Vojislava TOMOVIĆ

1958 - 29.01.2017

 

Posljednji pozdravi

NADI KOVAČEVIĆ

1955 - 29.01.2017

  posljednji pozdrav i vječni spokoj želi Sandra Kovačević Banićević iz Kotora sa porodicom.

29.01.2017
Posljednji pozdravi

VLADIMIR D. MIJUŠKOVIĆ

1950 - 27.01.2017

Posljednji pozdrav i vječni spokoj od brata od strica Moma sa porodicom iz Danske.  

Umrlice

SENKA Mijajla BRKOVIĆ

1946 - 28.01.2017

  Saučešće primamo dana 29.1. od 10 do 15 časova i dana 30.1 od 9 do 12 časova u kapeli Zagorič kada krećemo za Seoca - Piperi  gdje će se obaviti sahrana u 14 časova na seoskom groblju. Kuća žalosti: Ludviga Kube 56.

MITRICA MIRA Vasa PAVIĆEVIĆ

1945 - 28.01.2017

 

VUKMAN Radomira RAKOVIĆ

1960 - 28.01.2017

 

GORDANA Jovova RADULOVIĆ

1954 - 28.01.2017

 

SLOBODAN Pekov ĐEDOVIĆ

1943 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli Nudo dana 29.1.2017. godine od 10 do 14 časova kada će se ujedno i obaviti sahrana na mjesnom groblju Nudo.

MILORAD - MILO Mirkov MIROVIĆ

1952 - 28.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli Čepurci dana 28.1. od 13 do 16 časova i dana 29.1. od 10 do 14 časova. Sahrana dragog pokojnika obaviće se u 15 časova na mjesnom groblju u Goričanima.

MARA Ljubomira NIŠAVIĆ

1936 - 28.01.2017

  Sahrana će se obaviti dana 29. januara 2017. godine u 14 časova na groblju u Ostrelju. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu 28.1. i 29.1. do 12 časova.

STANKA KLENAK

1934 - 28.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli na groblju Sv. Gospođe u Kostanjici, 29. januara 2017. godine od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na istom groblju.

BRANKO pok. Toma ODŽA

1957 - 28.01.2017

 

MITAR Petka RADOJEVIĆ

1948 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli Kočani, 28. januara od 11 do 16 časova i 29. januara od 10 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti na novom groblju u Kočanima u 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

MILORAD Tomašev ĐUKANOVIĆ

1946 - 26.01.2017

  OŽALOŠĆENI: supruga MILKA, sin IVAN, ćerka ALEKSANDRA, unuka SOFIJA, brat ČEDOMIR ČEDO, sestre DUNJA, DRAGICA i BRANKA, brat od strica VUKOTA, snahe VECA, PERUNIKA i ostala mnogobrojna rodbina.

BOŽIDAR Đurov MILIĆ

- 28.01.2017

 

NURIJA NUKICA Huseina REDŽOVIĆ

1931 - 28.01.2017

  Hajtar se prima 29. januara od 10 do 14 časova na groblju Cijevna. Dženaza će se obaviti 29. januara u 14 časova na groblju Cijevna.

BORKA Mihailova PRELEVIĆ

1954 - 28.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Ublima - Kuči, 28. januara od 16 do 19 časova i 29. januara od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana.

VLADIMIR Markov POPOVIĆ

1937 - 28.01.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući na Njegušima - Erakovići 28, 29. i 30. januara do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju Sv. Save.

RUŽA Đokova KUSOVAC

1932 - 28.01.2017

  Saučešće primamo na groblju u Začiru, 29. januara od 13 do 14 časova kada će se obaviti sahrana.

EVA Lukina MEDIGOVIĆ

1941 - 28.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Petrovcu, 29. januara od 10 do 16 časova i 30. januara od 9 do 10.30 časova. Sahrana će se obaviti istoga dana u 11 časova na seoskom groblju u Žukovici.

VELIŠA Filipov SPIČANOVIĆ

1923 - 28.01.2017

  Ožalošćena porodica saučešće prima u kapeli Gluhi Do, 29. januara od 10 do 15 časova i 30. januara od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

28.01.2017
Posljednji pozdravi

ANKA Rajkova NIKIĆ

1933 - 26.01.2017

Posljedni pozdrav od brata Vojislava, snahe Marije i Dejane, bratanića Vlatka i Aleksandra i bratanične Kristine. Ostaćes uvek u našim srcima.   

Umrlice

MIRJANA Jankova VUJOVIĆ

- 27.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju, 27. januara od 12 do 16 časova i 28. januara od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju.

BRANKO SURI Stankov MARTINOVIĆ

1936 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju na Cetinju, 27. januara od 12 do 16 časova i 28. januara od 12 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na porodičnom groblju u Bajicama.

BRANKA Nikolina GLOBAREVIĆ

1931 - 27.01.2017

  Sahranjena je 28. januara u porodičnoj grobnici na Čepurcima, po svojoj volji, u užem krugu porodice. Kuća žalosti: Blaža Jovanovića 29

MILJAN Nikolin KOPRIVICA

1958 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Renovcu - Banjani dana 27. i 28.1. do 13 časova. Sahrana će se obaviti 28.1. u 14 časova na mjesnom groblju Ćalin Dub. Cvijeće se ne prilaže.

JULKA Radomira OSMAJIĆ

1921 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Miloševićima dana 28.1. i 29.1. 2017. do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju u Miloševićima.

BOSILJKA Đ. GRDINIĆ - BULAJIĆ

1949 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 28.1.2017. od 11 do 16 časova i dana 29.1.2017. od 11 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom. Cvijeće se ne prilaže.

DANICA Petkova NIKOLIĆ

1943 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 28.1. od 11 do 16 časova i 29.1. od 11 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti 29.1. u 14 časova na novom groblju pod Trebjesom.

PETAR Radojev ĆETKOVIĆ

1935 - 27.01.2017

  Saučešće primamo 28.1. u kapeli u Berima od 10 do 15 časova i 29.1. na groblju Čepurci od 10 do 13.30 časova kada će se obaviti sahrana.

RADOVAN Emila KOSKA

1957 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u Zagoriču 27.1. od 12 do 16 časova i 28.1. od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti na groblju Čepurci u 15 časova.

NATALIJA Mihaila RADULOVIĆ

1935 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Danilovgrad 28.1. od 10 do 15 časova i 29.1. od 10 do 14 časova, nakon čega će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici u Danilovgradu.

SLAVKO Rakov MADŽAROVIĆ

1934 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući dana 28.1. i 29.1.2017. godine do 13 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Berislavcima - Zeta.

DANICA Mikete OBRADOVIĆ

1923 - 27.01.2017

  preminula poslije kraće bolesti dana 27.1.2017. godine u 94. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u Domu u Pešcima dana 27. i 28.1.2017. godine. Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 28.1.2017. godine u 14 časova na pečičkom groblju.

akademik JOLE Jakšin STANIŠIĆ

1929 - 20.01.2017

 

DUŠAN Mirkov RAJOVIĆ

1929 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom - Nikšić dana 28.1.2017. od 11 do 16 časovai 29.1.2017. od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju pod Trebjesom.

ZORKA pok. Milenka OKUKA

1925 - 26.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Tivat dana 27.1.2017. godine od 12 do 15 časova i dana 28.1.2017. godine od 11 do 15 časova, kada pogrebna povorka kreće ka gradskom groblju Brda Tivat.

VLADIMIR D. MIJUŠKOVIĆ

1950 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 28. i 29.1. do 14 časova. Sahrana će se obaviti 29.1. u 15 časova na groblju u Dragovoj Luci. Cvijeće se ne prilaže.

BRANISLAVKA pok. Branka KAČAREVIĆ

1930 - 27.01.2017

  Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u nedjelju, 29.1.2017. godine u 15 časova na groblju Manastira Savina. Saučešće primamo na dan sahrane u Manastiru Savina od 12 časova do momenta sahrane.

KRISTIAN Pjetra GEGAJ

1998 - 26.01.2017

 

BAJO Marijana ZEČEVIĆ

1946 - 25.01.2017

  Sa posmrtnim ostacima stižemo u selo Vinicka dana 27.1.2017. godine oko 19 časova. Saučešće primamo u seoskoj kapeli u Vinickoj dana 27. i 28.1.2017. godine. Sahrana će se obaviti u subotu 28.1.2017. godine u 14 časova.

27.01.2017
Umrlice

ZORKA Spasojeva MRVALJEVIĆ

1931 - 27.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli Gornja Gorica - Nikšićki put, dana 27. januara od 10 do 15 časova i dana 28. januara od 10 do 14:30 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju Tološi.

MARTIN Zefa BERIŠAJ

1974 - 25.01.2017

  iznenada preminuo 25.1.2017. u 16 časova u 43. godini. Saučešće za dragim nam pokojnikom primamo u kapeli u Tuzima, 26.1.2017. od 17 do 23 časa, te u petak, 27.1.2017. od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici u selu Gurec.

ALBINA Božova ROGIĆ

1949 - 26.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Tivtu, 26. januara od 12 do 15 sati i 27. januara od 10 do 14 sati, kada pogrebna povorka kreće ka mjesnom groblju u Donjoj Lastvi.

MIRJANA Jovanova RAIČEVIĆ

1952 - 26.01.2017

  Sahrana naše drage Mirjane obavljena je na gradskom groblju Čepurci u krugu svoje porodice. OŽALOŠĆENI: suprug VLADO, ćerka GORDANA, sin DAVOR i sestra MARINA.

DARKO SEKULIĆ

1968 - 26.01.2017

  Sahranjen je u porodičnom krugu 26. januara 2017. godine na Topčiderskom groblju u Beogradu. Bol i tuga trajaće vječno. Ostaćeš zauvjek u našim srcima i mislima. Kuća žalosti: učitelja Miloša Jankovića 12, Beograd.

VITO Svetozara KONATAR

- 26.01.2017

  Saučešće primamo u dane 26. i 27.1.2017. godine u kapeli u Mioču. Sahrana će se obaviti dana 27.1.2017. godine u 14 časova na Miočkom groblju.

BORISLAV - BORO ĐURANOVIĆ

1958 - 26.01.2017

  Po želji pokojnika sahrana je obavljena u krugu porodice. OŽALOŠĆENI: supruga SLAVICA, sinovi ANDRIJA i NIKOLA, brat BRANISLAV, bratanična JOVANA i ostala rodbina ĐURANOVIĆ i PAJOVIĆ.

TEREZA Ananija PETROVIĆ

- 24.01.2017

  Po poslednjoj želji naše drage pokojnice, sahrana je obavljena u krugu porodice dana 25.1.2017. godine na groblju Bioče. OŽALOŠĆENE PORODICE PETROVIĆ i ŽIVKOVIĆ

RADOJE Miloradov ČANOVIĆ

1940 - 26.01.2017

 

ANKA Rajkova NIKIĆ

1933 - 26.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 27.1. od 11 do 16 časova i 28.1.2017. godine od 11 do 13 časova. Sahrana će se obaviti dana 28.1.2017. godine u 14 časova na mjesnom groblju Dragovoljići.

LJUBIŠA Radomira RADUNOVIĆ

1967 - 26.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima dana 28.1. od 10 do 15 časova i dana 29.1. od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti na groblju u Zagoriču u 15 časova.

ALEKSANDRA - LEKSA pok. Milete MIĆOVIĆ

1928 - 26.01.2017

 

DRAGO Milov MUGOŠA

1936 - 11.01.2017

  Sahrana je obavljena u Italiji. OŽALOŠĆENI: unuke VANA i VALENTINA, snaha MILICA, bratanična TANJA, sestrići, sestrične i ostala rodbina MUGOŠA.

ŽIVOJIN - ŽIVKO Boška LJUMOVIĆ

1940 - 26.01.2017

  Saučešće primamo u Podgorici u kapeli na Čepurcima dana 27.1. od 10 do 16 časova i dana 28.1. od 10 do 13 časova. Sahrana će se obaviti u mjestu Gornji Crnci - Piperi u 14 časova.

MILENA Boškova PEŠIĆ

1936 - 26.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Danilovgradu dana 26.1.2017. godine od 13 do 15 časova i dana 27.1.2017. godine od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 27.1.2017. godine u 15 časova na mjesnom groblju Donji Zagarač.

NEBOJŠA - BOĆA Mirka ĐURIČKOVIĆ

1966 - 26.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Spužu dana 26.1. od 11 do 18 časova i dana 27.1.2017. godine od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na mjesnom groblju Zuri - Grbe.

BAJO Milisavljev VUKADINOVIĆ

1933 - 26.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu dana 27.1.2017 od 9 do 12.30 časova. Sahrana će se obaviti 27.1.2017. godine u 14 časova na groblju Krstac - Mojkovac.

DRAGICA Andrije KONJEVIĆ

1937 - 26.01.2017

 

MAJA Stankova VUJOVIĆ

1982 - 26.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Čepurcima dana 27. januara 2017. godine od 10 do 16 časova i 28. januara 2017. godine od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u selu Trnovo - Crmnica u 14.30 časova.

26.01.2017
Umrlice

SAVA Milosava STRIKOVIĆ

1929 - 26.01.2017

 

JOVAN JOZA Mitrov BOŽOVIĆ

1933 - 24.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Novom groblju 25. januara od 12 do 16 časova i 26. januara od 11 do 13 časova, kada sa posmrtnim ostacima krećemo za selo Zagora, gdje će se i obaviti sahrana u 15 časova. Cvijeće se ne prilaže.

MIRSADA Zoranova MARKOVIĆ

- 25.01.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci 26. januara 2017. godine od 10 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana.

ANĐA Vukote GOLUBOVIĆ

1949 - 25.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 26.1. od 9 do 12 časova, kada se polazi za Orah - Plužine, gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

ZORKA Đ. KRIVAĆEVIĆ

1941 - 25.01.2017

 

MIRKO Radev PETROVIĆ NJEGOŠ

1944 - 25.01.2017

 

GRANICA Novaka ALEKSIĆ

1927 - 25.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli Straševina dana 25.1.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 26.1.2017. godine od 10 do 11.30 časova, kada krećemo za selo Malinsko, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

STANKA Rankova DAŠIĆ

1939 - 25.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 25.1. od 10 do 16 časova i dana 26.1. u selu Brezojevice, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

VUKOSAVA Radojeva ZINDOVIĆ

1932 - 25.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu 25.1.2017. godine do 19 časova i 26.1.2017. godine od 9 do 12.30 časova. Sahrana će se obaviti 26.1.2017. godine u 14 časova na groblju Krstac.

MILEVA Mitrova PEKOVIĆ

1944 - 25.01.2017

  Sahrana drage nam pokojnice obaviće se u četvrtak dana 26.1.2017. godine u 14 časova na groblju kod crkve Sv. Nikola u Kamenskom - Nikšić. Saučešće primamo dana 26.1.2017. godine (četvrtak) u gradskoj kapeli na Savini od 9 do 11 časova, kada pogrebna povorka kreće ka mjestu sahrane.

JELENA Ilijina KOLINOVIĆ

1918 - 25.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Budvi dana 26.1.2017. godine od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 14 časova u selu Začir - Ljubotinj. OŽALOŠĆENE PORODICE KOLINOVIĆ i DRECUN

ANDRIJA Radovana SUBOTIĆ

1935 - 25.01.2017

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli u Risnu dana 26.1.2017. godine od 10 do 12 časova i od 14 do 16 časova, te dana 27.1.2017. godine od 10 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Risnu.

DRAGO Tripkov DERETIĆ

1923 - 25.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Risnu dana 25.1.2017. od 13 do 16 časova, dana 26.1.2017. od 10 do 16 časova i dana 27.1.2017. od 10 do 13 časova, kada povorka kreće za Dragoševo selo - Donje Krivošije, gdje će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici kod crkve Sv. Jovan u 14 časova.

GOJKO Dušanov MIĆANOVIĆ

1940 - 25.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Plužinama dana 26.1.2017. godine od 10 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana na seoskom groblju na Goransku u 15 časova. Kuća žalosti: ul. Đoka Miraševića - Kula - M-1-Podgorica.

VLADIMIR Radomira KRKELJIĆ

1942 - 25.01.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 25.1.2017. godine od 10 do 15 časova i dana 26.1.2017. godine od 9 do 13 časova. Sahrana će se obaviti 26.1.2017. godine u rodnom selu Lutovo u 14 časova.

JOVANKA Nika MARKOVIĆ

1948 - 25.01.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući 25.1.2017. i 26.1.2017. do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u Stolivu.

VASILIJE Vlada ĐURAŠKOVIĆ

1928 - 25.01.2017

  preminuo dana 25. januara 2017. godine u 89. godini života. Saučešće primamo u kapeli u Budimlji. Sahrana pokojnika će se obaviti u četvrtak, 26. januara 2017. godine, u 14 časova na groblju u Budimlji.

MILEVA Save LUČIĆ

1938 - 25.01.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući Goransko - Piva 26. i 27. januara 2017. godine do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na seoskom groblju.

NOVAK Ilije MILIĆ

1990 - 25.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom dana 26.1.2017. godine od 11 do 16 časova i dana 27.1.2017. od 11 do 14.30 časova Sahrana će se obaviti u 15 časova na mjesnom groblju Dragova Luka.

25.01.2017
Umrlice

RADOJE Todorov ADŽIĆ

1926 - 24.01.2017

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Nikšiću dana 25.01.2017. godine od 11 do 16 časova i 26.01. od 10 do 12 časova, kada krećemo za Brljevo - Piva gdje će se obaviti sahrana u 15 časova.

BOŽIDAR - FRINJO Vladimirov KONTIĆ

- 25.01.2017

  Saučešće primamo 25.01.2017. godine od 11 do 16 časova u kapeli pod Trebjesom, a 26.01.2017 godine u Gradskoj kapeli od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Gradskom groblju u Nikšiću.

NADA Ljubomira - Raja RAJKOVIĆ

1956 - 23.01.2017

 

JADRANKA KALAMUJIĆ

1963 - 23.01.2017

  preminula poslije duge i teške bolesti 23. januara u 54. godini života. Sahrana će se održati u Tranosu, Švedska.

GRUJICA Vukadinov VUKAJLOVIĆ

1934 - 24.01.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 25.1.2017. godine od 10 do 15 časova i dana 26.1.2017. godine od 10 do 14 časova nakon čega će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: ul.Đoka Miraševića A1/11.

MILENKA Gojka MILIČIĆ

1933 - 24.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Plužinama 24.1.2017. i 25.1.2017. godine do 13 časova kada krećemo u selo Gornji Unač gd je će se obaviti sahrana u 14 časova.

DANICA Miloradova LABOVIĆ

1933 - 24.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Gornjoj Gorici dana 24.1. od 10 do 16 časova i dana 25.1. od 10 do 15 časova kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: ul. Rusa Radulovića br.9.

RADOJE Batrića MARIJANOVIĆ

1939 - 24.01.2017

 

DMITRA Milisava RADOVIĆ

1938 - 24.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Mojkovcu 24.1.2017. godine do 19 časova i 25.1.2017. godine od 9 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 25.1.2017. godine u 14 časova na gradskom groblju u Mojkovcu.

MILORAD Boja RADNIĆ

1936 - 24.01.2017

 

ALEKSANDRA - AGA MIKIĆ

1937 - 24.01.2017

 

ĐORĐIJE - ĐOKO Vuksanov ĐEKIĆ

1940 - 19.01.2017

  Saučešće primamo u Podgorici u kapeli Čepurci dana 26.1. od 10 do 16 časova i dana 27.1.2017. godine u kapeli u Barama Kraljskim - Sunga od 11.30 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.

SLOBODAN Dušana RONDOVIĆ

1935 - 22.01.2017

  preminuo je 22.1.2017. god. u 82. godini. Sahrana će se obaviti u petak 27.1.2017.god. u 11 časova na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Porodica će primati saučešće na dan sahrane u 10 časova u kapeli.

JOVANKA Milorada JOLIČIĆ

1955 - 24.01.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući, Mirošica 2 Sutomore, dana 25. i 26.1.2017. godine do 12 časova, kada polazimo za mjesto sahrane Krnjice - Virpazar. Sahrana će se obaviti istoga dana u 15 časova.

PRENA Đokova VUČIĆ

1939 - 23.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 24.1.2017. godine od 10 do 16 časova i dana 25.1.2017. godine od 9 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 14 časova na gradskom groblju Sveti Vid u Baru.

STEFANIJA - ŠTEFKA Bogića VUKANOVIĆ

1924 - 24.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci dana 25.1.2017. godine od 10 do 15 časova i dana 26.1.2017. godine od 10 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u porodičnoj grobnici u Rogamima u 14 časova.

DRAGOSLAV - DRAŠKO Mijuška JAUKOVIĆ

1954 - 24.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 25.1.2017. godine od 11 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na starom gradskom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

24.01.2017
Umrlice

SLAVOLJUB Pavla RMUŠ

1940 - 23.01.2017

  Saučešće primamo na gradskom groblju Čepurci dana 23.1.2017. godine od 12 do 16 časova i dana 24.1.2017. godine od 10 do 13.30 časova, nakon čega će se obaviti sahrana u Donjim Kokotima u 14 časova.

Dr MAKSIM Šujov POPOVIĆ

1926 - 23.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Kolašinu, dana 23.1.2017. godine od 15 do 18 časova i 24.1.2017. godine od 9 do 15 časova kada će se obaviti sahrana na gradskom groblju u Kolašinu.

DRAGO Stanišin POPOVIĆ

1928 - 23.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Gornjem Medunu od 10 do 18 časova i dana 24.1. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana. OŽALOŠĆENI: sinovi MARKO i VESKO, kćerka MILEVA - MIKA, unučad, snahe i ostala rodbina POPOVIĆ.

RADIVOJE Dušana JELIĆ

1950 - 23.01.2017

  preminuo dana 23. januara 2017. godine, u 67. godini života. Posmrtni ostaci biće izloženi u domu u Slatini dana 23. i 24. januara 2017. godine, do 10 časova, kada se kreće za selo Vranješticu, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

BRANKO Ristov PAVIĆEVIĆ

1950 - 22.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 23.1.2017. od 9 do 14.30 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na gradskom groblju Gvozden brijeg u Baru.

NEVENA Zorana TOMAŠEVIĆ

1991 - 23.01.2017

  Sahrana će se obaviti dana 24. januara 2017. godine u 15 časova na groblju u Nikoljcu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu.

ANĐA STARČEVIĆ

1930 - 23.01.2017

  Saučešće primamo 24.1.2017. godine od 10 do 14 časova na Čepurcima. Sahrana će se obaviti u rodnom mjestu Derventi - BiH. OŽALOŠĆENI: sin PREDRAG, kćerka VESNA, sestra DANA, snaha IZVORKA, unuci VANJA, JASMINA, JAKOV i ARĐUN, praunučad i ostala rodbina.

KOSTADIN Puniše BOJIĆ

1927 - 17.01.2017

  Sahrana će se obaviti u Zagrebu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikšiću u srijedu 25.1. od 11 do 14 časova. Cvijeće se ne prilaže.

VESELIN Miodraga VUKOVIĆ

1965 - 23.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli u Spužu dana 23.1.2017. godine od 11 do 19 časova i dana 24.1.2017. godine od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti 24.1.2017. godine u 15 časova u porodičnoj grobnici na Čepurcima.

VUKOMAN Vukašina SMOLOVIĆ

1934 - 23.01.2017

  preminuo dana 23. januara 2017. godine u 83. godini života. Sahrana će se obaviti dana 24. januara 2017. godine u 15 časova na Đapanovom Grobu. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Nikoljcu dana 24. januara do 14 časova.

ŠAJKA Vladislava PAJOVIĆ

1937 - 23.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću dana 24.1 .od 11 do 16 časova i 25.1. od 11 do 14 časova kada će se i obaviti sahrana na Novom groblju pod Trebjesom.

RADMILA Miladina PAVIĆEVIĆ

1940 - 23.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli na gradskom groblju Čepurci, dana 24.1. od 10 do 15 časova i dana 25.1.2017. godine od 9 do 12 časova, a od 12.30 do 15 časova saučešće će se primati u kapeli na Bioču, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: Ul. Sima Matavulja br. 9.