restoran podgoricawine tours montenegro
19.01.2017
Umrlice

VLADIMIR Nikole ĐURIŠIĆ

1979 - 19.01.2017

 

MILINKO Neđeljka ADŽIĆ

1946 - 19.01.2017

 

LJUBICA Acova PRIJIĆ

1928 - 17.01.2017

 

STANISLAVA Petrova MARTINOVIĆ

1950 - 18.01.2017

 

DRAGAN SANDOKAN JOVANOVIĆ

- 18.01.2017

  Saučešće primamo u Gradskoj kapeli u Škaljarima, 19. januara od 11 do 14 časova. Sahrana će se obaviti dana 21. januara u Nišu. Kuća žalosti: Kotor, Stari grad br. 454

IVAN Branov NOVAKOVIĆ

1977 - 18.01.2017

 

ROSANDA - ROSE pok. Pera KRALJEVIĆ

1929 - 18.01.2017

 

MILKA Slobova RADULOVIĆ

1926 - 17.01.2017

  Po želji pokojnice sahrana je obavljena u krugu uže porodice, dana 18.1.2017. godine. OŽALOŠĆENA PORODICA

VIDAK Mitrov RADUNOVIĆ

1931 - 18.01.2017

 

NIKOLA pok. Rada KILIBARDA

1944 - 17.01.2017

 

JOVAN - BAĆO ZEKOVIĆ

- 18.01.2017

  Kremacija će se obaviti u Ljubljani 22. januara u 12 časova.

DESANKA Radovanova KRKOVIĆ

1924 - 18.01.2017

 

BOGIĆ Stevana BUŠKOVIĆ

1930 - 18.01.2017

 

ZORKA Đokova MILIĆ

1946 - 17.01.2017

 

MILICA - MILJA Slobodana GLUŠČEVIĆ

1946 - 18.01.2017

  Sahrana će se obaviti dana 19. januara 2017. godine u 14 časova na groblju u Rasovu. Saučešće primamo u kapeli u Rasovu.

MILIĆ Vladimira PEŠIĆ

1938 - 18.01.2017

 

STANKO Đurov KOSTIĆ

1938 - 18.01.2017

 

STEVANA - STEVA Savinog GORANOVIĆA

1928 - 14.01.2017

  Sahranjen je 15.1.2017. godine u 14 časova na gradskom groblju u Vrbasu. Saučešće primamo dana 21.1.2017. godine od 11 do 15 časova u gradskoj kapeli u Nikšiću.

VLADISLAV - BATO Mitrov KAŽIĆ

- 18.01.2017

 

STANKA Vojislava STIJEPOVIĆ

1935 - 18.01.2017

 

ISAJA Mustafe DECEVIĆ

1937 - 18.01.2017

  Hajtar primamo na mjesnom groblju u Tuzima 19.1.2017. od 10 do 15 časova, gdje će se i klanjati dženaza.

17.01.2017
Umrlice

dr UGLJEŠA Vidakov ČAĐENOVIĆ

- 16.01.2017

  Po sopstvenoj želji, sahrana je obavljena u krugu porodice. OŽALOŠĆENE porodice ČAĐENOVIĆ i MARVUČIĆ

BOŽIDAR Nikole JOVANOVIĆ

1928 - 16.01.2017

 

GOJKO Vojina MILOVIĆ

1951 - 16.01.2017

 

LAZAR - BRANKO Perov BUKILICA

1943 - 16.01.2017

 

MILIVOJE - MIŠO Savov MITROVIĆ

1949 - 16.01.2017

 

BRANISLAV - BRANO Ristov RADULOVIĆ

1948 - 16.01.2017

 

DUŠKO Rada VELKOVSKI

1970 - 16.01.2017

 

VOJISLAV Bogdanov RADUSINOVIĆ

1939 - 16.01.2017

  Saučešće primamo dana 16.1. od 11 do 18 časova i dana 17.1. od 9 do 15 časova u kapeli u Buronje kada će se i obaviti sahrana.

KOSA ĆETKOVIĆ

1945 - 16.01.2017

 

VESELIN - VESKO Dušanov ŠOFRANAC

1951 - 16.01.2017

 

LJUBICA pok. Lazara STARČEVIĆ

1939 - 16.01.2017

 

STOJKA Milisava MARKOVIĆ

1933 - 16.01.2017

 

SVETOMIR Vidoja ŽIŽIĆ

1940 - 16.01.2017

 

DRAGUTIN - MALIŠA Vladimirov KASALICA

1939 - 16.01.2017

 

MOMČILO Pantov TOŠKOVIĆ

1938 - 16.01.2017

 

ŽARKO Đolov DAKIĆ

1937 - 16.01.2017

 

SLOBODAN Mićov KOSIĆ

1935 - 15.01.2017

 

MILOVAN Mijata RADOŠEVIĆ

1957 - 16.01.2017

 

MILISAV Simov KALUĐEROVIĆ

1961 - 15.01.2017

 

SAVO Jovov ĐONOVIĆ

1929 - 16.01.2017

 

RADOSLAVE Gojka PEJANOVIĆ

1937 - 16.01.2017

 

ZORKA Danilova BOŽOVIĆ

1928 - 16.01.2017

 

STANOMIRKA Novaka RADEVIĆ

1937 - 16.01.2017

 

BRANKA Milanova MAZARAK

1970 - 15.01.2017

 

MARIJAN pok. Marijana LJUBIČIĆ

1931 - 16.01.2017

 

DESA BOJANIĆ

- 16.01.2017

  Saučešće primamo na Čepurke 17.1.2017. od 13 do 15 ura. Sahrana je ispred kapele Sv. Vasilija Ostroškog u selo Brežine Nahija Lješanska u 16 ura.

MILAN Vuka FILIPOVIĆ

1937 - 16.01.2017

 

STAMENKA - CIKA ĐEDOVIĆ

1941 - 16.01.2017

 

16.01.2017
Umrlice

JELICA - BULA Matova KRIVOKAPIĆ

1935 - 16.01.2017

 

ANĐELINA Steva MARSTIJEPOVIĆ

1944 - 14.01.2017

 

MILUTIN - PURO Mirkov MARTINOVIĆ

- 15.01.2017

 

ILJAZ Ćazima RUJOVIĆ

1936 - 15.01.2017

  Hatar se prima dana 15, kao i 16. januara 2017. godine u gasulhanu na groblju Cijevna do 14 časova. Dženaza će se klanjati dana 16. januara u 14 časova na groblju Cijevna.

PETAR Markov PEROVIĆ

- 13.01.2017

 

SVETLANA Vladimira FATIĆ

1959 - 15.01.2017

 

JULKA Bora BOJIĆ

1931 - 15.01.2017

  Saučešće primamo u seoskoj kapeli u Vojkoviće - Kolašin dana 15.1.2017. godine od 11 do 18 časova i 16.1.2017. godine od 9 do 14 časova, kadaće se obaviti sahrana na seoskom groblju.

DESANKA Vasova MILAČIĆ

1952 - 15.01.2017

 

prof. BRANKA MILAŠINOVIĆ

1938 - 15.01.2017

 

VERA Božidara HRNJEZ

1934 - 15.01.2017

 

VLADIMIRKA Momira VELIČKOVIĆ

1946 - 15.01.2017

  Sahrana će se obaviti dana 16. januara 2017. godine u 14 časova na groblju u selu Vrh. Saučešće primamo u kapeli u Bistrici 15. i 16.1. do 12.30 časova.

GRANICA Jovana JANKOVIĆ

1932 - 15.01.2017

  Sahrana će se obaviti dana 16. januara 2017. godine u 14 časova na groblju u Mioču. Saučešće primamo u kapeli u Mioču.

JOVAN Radulov BOŠNJAK

1932 - 15.01.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući selo Bezuje, Piva dana 15. i 16.1. do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

ILIJA pok. Marka KLAKOR

1945 - 15.01.2017

 

NOVO Bajov RADONJIĆ

1938 - 15.01.2017

 

RADOMIRKA Redžepa TOSKIĆ

1949 - 15.01.2017

 

TODOR Radovanov DRAKULOVIĆ

1932 - 14.01.2017

 

TOMA Milićev MRDAK

1932 - 13.01.2017

  Sahrana će se obaviti 17.1.2017. godine na Novom groblju - Beograd u 16 časova u krugu porodice. Kuća žalosti: ul. Milutina Milankovića br. 140/4/14 11070 Novi Beograd.

prof. dr VIDOJE Punišin MORAČANIN

1954 - 15.01.2017

 

ANĐELIJA - ANĐA Bora JELUŠIĆ

1950 - 15.01.2017

 

JOVANKA Đola DUBLJEVIĆ

1940 - 15.01.2017

 

15.01.2017
Umrlice

VIDA pok. Milana STOJKOVIĆ

1945 - 13.01.2017

 

BORKA Baja ČAVIĆ

1932 - 14.01.2017

  Saučešće primamo dana 14.1.2017. u kući žalosti Prvoborac 3 u Baru. Sahrana će se obaviti dana 15.1.22017. na seoskom groblju Krstovi u Kosanici u 13 časova.

DRAGAN GLUŠČEVIĆ

1960 - 13.01.2017

  iznenada preminuo 13.1. u Beogradu u 57. godini života. Sahrana će se obaviti 15.1. u 13 časova na mjesnom groblju u Sivcu.

TOMA Prentaša ĐONAJ

1936 - 13.01.2017

 

MILUTIN - MIJO Mitra OTAŠEVIĆ

1949 - 14.01.2017

 

VLADO Radomirov KRUŠČIĆ

1962 - 14.01.2017

 

SLAVKO - PANJO R. RADONJIĆ

1945 - 13.01.2017

  Po sopstvenoj želji pokojnika, sahranjen je u krugu uže porodice na mjesnom groblju Dolovi u Komanima.

SVETOZAR Batrićev MEDENICA

1935 - 14.01.2017

 

RADMILA Savova VUČKOVIĆ

1934 - 13.01.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući Tuđemile dana 14.1. i 15.1. do 13 časova. sahrana će se obaviti 15.1.2017. u 14 časova na groblju Ribnjak - Bar.

BRANISLAV - BRANO Danilov DIMIĆ

1955 - 14.01.2017

 

SEKULA Vidov KLIKOVAC

1935 - 14.01.2017

 

SVETOMIR Lukin RAKOČEVIĆ

1957 - 13.01.2017

 

DRAGIŠA R. SPASIĆ

1935 - 14.01.2017

 

KOVILJKA - BEŠA Vukića ŠUKOVIĆ

1950 - 14.01.2017

 

JOVANKA Petrova NOVAKOVIĆ

1919 - 14.01.2017

  Saučešće primamo u mjesnoj kapeli Zuri dana 14.1.2017. godine od 13 do 16 časova i 15.1.2017. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na istom groblju.

BRANISLAV BAĆA VUČIĆ

1933 -

 

LJUBOMIR LJUBO Aleksin JANKOVIĆ

- 14.01.2017

 

OBRAD Markov ŠLJIVANČANIN

1937 - 14.01.2017

 

DANILO Radov ČIZMOVIĆ

1923 - 14.01.2017

 

RADOŠ Mladenov VUČIĆ

1939 - 14.01.2017

 

BOŽIDAR Nikolin VUKSANOVIĆ

1944 - 14.01.2017

 

SAVO Dragišin PEJOVIĆ

1944 - 13.01.2017

 

DARINKA Vojina PETRUŠIĆ

1935 - 14.01.2017

 

14.01.2017
Umrlice

ZORKA MRVOŠEVIĆ

1930 - 12.01.2017

  Po želji pokojnice, sahrana je obavljena 13. januara 2017. godine u krugu porodice.

ŠPIRO Pavlov MRVALJEVIĆ

- 13.01.2017

 

RANKO Nikolin SEKULIĆ

1952 - 13.01.2017

 

ŽELJKO Petrov TOMOVIĆ

1958 - 13.01.2017

 

MARA Milova JOVOVIĆ

1931 - 13.01.2017

 

MILIJANA Petra RADONJIĆ

- 13.01.2017

 

ZORKA Slobodana RAKOČEVIĆ

1961 - 11.01.2017

 

POLKA Blaža MRDAK

1939 - 13.01.2017

 

MLAĐEN JAUKOVIĆ

1936 - 11.01.2017

 

LAZAR Andrije RADEVIĆ

1951 - 13.01.2017

 

NADEŽDA - NADA pok. Draga BALIĆ

1928 - 12.01.2017

 

RADICA pok. Živojina MITROVIĆ

1940 - 13.01.2017

 

LJEPOSAVA Božidara ZEKOVIĆ

1931 - 13.01.2017

 

SPASENIJA BULA Maksima SAMARDŽIĆ

- 08.01.2017

  Sahranjena je 10. januara u krugu familije. OŽALOŠĆENI: BOŽICA sa djecom ACOM i BOBOM

MIRČO Krumov JOVANČOV

1957 - 12.01.2017

 

KOSTADIN - KOJO Pavlov KORAĆ

1940 - 13.01.2017

 

STANA Ilije MILJANIĆ

1925 - 13.01.2017

  Saučešće primamo u kapeli na Čepurcima dana 15.1. od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana u porodičnoj grobnici.

TOMISLAV pok. Sima NOVAKOVIĆ

1940 - 13.01.2017

 

DUŠKO - DŽIMI Spasov VUKOTIĆ

1954 - 13.01.2017

 

MILKA pok. Branislava LAKOVIĆ

1936 - 13.01.2017

 

VOJISLAV Nika DABANOVIĆ

1926 - 13.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 14.1. od 10 do 14 časova, kada će se i obaviti sahrana.

VESELIN - VESO Vojina VUKČEVIĆ

1943 - 11.01.2017

 

RATOMIR Uroša VUČEVIĆ

1942 - 13.01.2017

 

ROSA Đorđija FEMIĆ

1929 - 13.01.2017

 

MILENKA Lazara ŽUGIĆ

1934 - 13.01.2017

 

DRAGA Dujova ČELEBIĆ

1940 - 13.01.2017

 

prof. dr ZORAN Dušanov PEROVIĆ

- 12.01.2017

  Sahranjen je u krugu porodice 13.1.2017. godine. OŽALOŠĆENE PORODICE: PEROVIĆ, JOVANOVIĆ i USKOKOVIĆ

REDŽEP - REDŽO TOSKIĆ

1950 - 13.01.2017

 

MILIJANA - MIKA Milete ŽIŽIĆ

1959 - 13.01.2017

 

MIRJANA SPASOJEVIĆ

1985 - 12.01.2017

  Sahrana je obavljena 13.1.2017. godine u užem krugu porodice. OŽALOŠĆENA njena voljena majka MILENIJA

BRANKA Brankova MADŽAR

1953 - 13.01.2017

 

12.01.2017
Umrlice

STANISLAVA STANKA JOSIPOVIĆ

- 10.01.2017

  S ljubavlju i poštovanjem pamtićemo zauvijek tvoju dobrotu i plemenitost. Tuguju za tobom porodice: LJUMOVIĆ, ĐIKANOVIĆ, RADULOVIĆ, PAVIĆEVIĆ i ĐURIŠIĆ

BOŽO MIĆKO Spasojev GARDAŠEVIĆ

1923 - 11.01.2017

 

SLAVKA Radeva PRELEVIĆ

- 11.01.2017

  Po sopstvenoj želi sahrana je obavljena u krugu porodice. OŽALOŠĆENA PORODICA PRELEVIĆ

LADISLAV VUKOVIĆ

- 10.01.2017

 

MILENA Mirka VRAČAR

1942 - 11.01.2017

  Saučešće primamo u selu Šarići - Plužine dana 11.1. i 12.1.2017. godine do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

SLOBODAN Lazov RADULOVIĆ

1949 - 11.01.2017

 

MAHIJA NIKOČEVIĆ

1938 - 11.01.2017

  Dženaza će se obaviti 12.1.2017. godine u 12.30 časova u Gusinju.

DRANA Đona ĐURAŠAJ

1928 - 10.01.2017

 

SLAVICA Boškova VUJOVIĆ

1951 - 10.01.2017

 

DARINKA - DARA Nikolina PELIČIĆ

1940 - 11.01.2017

 

VIDOSAVA - VIDA Neškova TOMIĆ

1924 - 11.01.2017

 

DRAGICA Božidara GARČEVIĆ

1937 - 11.01.2017

 

VELIČKO Tomice KENJIĆ

1931 - 11.01.2017

 

VASILIJE - VASO Mitrov ĐONOVIĆ

1937 - 10.01.2017

 

MIODRAG - MIŠKO Vojimira TOŠKOVIĆ

1948 - 11.01.2017

 

JULKA Ilije - Miša RAKOČEVIĆ

1935 - 11.01.2017

  Saučešće primamo dana 12.1.2017. od 10 do 16 časova i dana 13.1.2017. od 9 do 11 časova u kapeli Zagorič kada krećemo za Uljara - Sela gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

RADMILA GOLUBOVIĆ

1940 - 11.01.2017

 

ANTONIJE - DRAGAN Tiodora PEROVIĆ

1940 - 11.01.2017

 

LJILJANA Brankova KOSOVAC

1951 - 11.01.2017

 

09.01.2017
Umrlice

SVETOZAR Vuka MIĆUNOVIĆ

1936 - 09.01.2017

 

IZEDEIN Šeka RAMOVIĆ

1953 - 07.01.2017

  Hajtar se prima dana 9.1.2017. godine u gasalhani na groblju Cijevna od 10 do14 časova. Dženaza će se klanjati dana 9.1.2017. godine u 14 časova na groblju Cijevna.

ČEDOMIR Pavlev ŠUŠKAVČEVIĆ

1961 - 08.01.2017

  Sahranjen je istog dana u krugu porodice ispred crkve Svete Petke u Golubovcima.

JELENA Jovana KNEŽEVIĆ

1930 - 08.01.2017

 

VELJKO Đurov STEVOVIĆ

1946 - 08.01.2017

 

JOVAN Dušanov KUKULIČIĆ

- 08.01.2017

  Obavještavamo kumove, prijatelje, rođake i drugove, po želji pokojnika sahranjen u krugu porodice dana 8.1.2017. u 9 časova.

SOFIJA - SONJA Dimitrije VELIMIROVIĆ

1925 - 08.01.2017

  Saučešće ćemo primati 9.1. od 10 do 15 časova i 10.1. od 10 do 14 časova u kapeli u Donjem Zagaraču gdje će se i obaviti sahrana na mjesnom groblju.

DANICA pok. Mila MARINOVIĆ

- 08.01.2017

 

ZORKA - ZORA Milorada ĐUKIĆ

1926 - 08.01.2017

 

LUKA Jošov SREDANOVIĆ

1926 - 08.01.2017

 

DRAGAN pok. Mirka IVANOVIĆ

1954 - 07.01.2017

 

RADUŠA Sima BRATIĆ

1957 - 08.01.2017

 

STEVO Blažov ŠOLJAGA

1946 - 06.01.2017

  Rođen je prije 70 godina u Buljarici, a već dugo godina živio je i radio u Beču, gdje će po njegovoj želji biti sahranjen.

PAVLE Ilijin PEČURICA

1932 - 08.01.2017

 

VASILIJE - VASO Vidov PEJANOVIĆ

1942 - 05.01.2017

  Sahrana je obavljena dana 6.1.2017. godine na gradskom groblju u Skoplju.

MILOŠ - MILE Radovanov MUČALICA

1959 - 08.01.2017

 

MIODRAG - DRAGAN R. RMUŠ

1954 - 08.01.2017

 

MITAR - MIRKO - VASILIJE POPOVIĆ

- 07.01.2017

  Po želji pokojnika sahrana je obavljena u krugu porodice dana 8.1.2017. godine. OŽALOŠĆENA PORODICA POPOVIĆ

SIMO Perkov KRUŠIĆ

1922 - 08.01.2017

 

DRAGOSLAV - BATO MRDAK

1951 - 08.01.2017

 

MIHAILO - MIŠO Sima BOGOJEVIĆ

1956 - 08.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci dana 9.1.2017. od 10 do 15 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova.

VUKOMIR Božine DOŠLJAK

1949 - 08.01.2017

 

LJUBINKA Dušana OBRADOVIĆ

1952 - 08.01.2017

 

RADOMIR - LAKA Milisava ĐURIŠIĆ

1940 - 08.01.2017

 

ANĐELKO Rista KOVAČEVIĆ

1955 - 08.01.2017

 

JANICA - MIGA Milivoja CEBALOVIĆ

1936 - 08.01.2017

 

RADMILA Svetislava TOMOVIĆ

1933 - 08.01.2017

 

RADINKO - LJAKO Đurov KRULANOVIĆ

1956 - 08.01.2017

 

MILKA Vlada PAVIĆEVIĆ

1937 - 08.01.2017

 

NENAD pok. Sava PAVLOVIĆ

1937 - 08.01.2017

 

08.01.2017
Umrlice

ROSA DOKIĆ

- 06.01.2017

  Sahrana je obavljena 7.1.2017. godine

LJUBOMIRKA Rada FURUNDŽIĆ

1945 - 07.01.2017

  Sahrana će se obaviti dana 8.1.2017. godine u 14 časova na groblju u Njegnjevu. Saučešće primamo u kapeli u Njegnjevu.

VINKA Radomira SMAJIĆ

- 04.01.2017

  Sahrana je obavljena 6.1.2017. godine na gradskom groblju u Visokom. Porodica naše drage pokojnice primaće saučešće u gradskoj kapeli u Nikšiću dana 9.1. od 11 do 14 časova.

RADMILA Draganova MIĆKOVIĆ

1950 - 06.01.2017

 

DRAGICA Novičina TERZIĆ

1927 - 07.01.2017

  Saučešće primamo 8.1.2017. godine od 10 do 15 časova u kapeli na Čepurcima. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju u Goraždu, dana 9.1.2017. godine u 13 časova.

STANA Vukova IVANOVIĆ

1934 - 07.01.2017

 

ZAGORKA Dragiše SARIĆ

1944 - 07.01.2017

  Sahrana će se obaviti dana 8. januara 2017. godine u 14 časova na groblju u Mioču. Saučešće primamo u kapeli u Nikoljcu 7. i 8. januara do 11 časova.

DUŠAN Milanov STANIĆ

1935 - 06.01.2017

  Dana 7.1.2017. godine u 13 časova na gradskom groblju Ravni u Pljevljima, obavljena je sahrana dragog nam pokojnika.

MILENA Momčilova KRUŠČIĆ

1954 - 07.01.2017

 

ČEDOMIR Milisava KONJEVIĆ

1958 - 07.01.2017

 

JANKO Živanov MUGOŠA

1934 - 06.01.2017

 

NIKO Preljin ĐOLJEVIĆ

1952 - 06.01.2017

  Saučešće smo primali na gradskom groblju Čepurci, 6. i 7. januara 2017. godine gdje je i obavljena sahrana.

ZVONIMIR ŠAJO Novičin VILIĆ

1940 - 07.01.2017

 

DRAGAN Nikolin KRŠIKAPA

1957 - 06.01.2017

 

ANKA Jovova LAKOVIĆ

1956 - 06.01.2017

 

BOJANA Radovanova ĐURIČIĆ

- 07.01.2017

 

ĐORĐE Blažov POLOVIĆ

1936 - 07.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru, 8. januara od 9 do 16 časova, i 9. januara od 9 do 10 časova, kada se kreće za rodno selo Dračevica gdje će se obaviti sahrana istog dana.

BUDIMIR Radula DRAGOVIĆ

1932 - 06.01.2017

 

BRANKA RAJKA RAIČEVIĆ - VOJVODIĆ

- 05.01.2017

  Po sopstvenoj želji sahrana je obavljena u krugu porodice.

MILUTIN MILO Novakov RAJKOVIĆ

1935 - 07.01.2017

 

OLGA Mihailova RADINOVIĆ

1930 - 07.01.2017

 

06.01.2017
Umrlice

DRAGO Vasiljev BAĆOVIĆ

1937 - 06.01.2017

 

BLAŽO Jovanov MARKOVIĆ

1948 - 05.01.2017

 

NURIJA Isa LEKIĆ

1933 - 04.01.2017

  Sahrana - dženaza je obavljena u krugu porodice 5. januara 2017. na groblju Cijevna. OŽALOŠĆENI: porodice LEKIĆ i SUKOVIĆ

LIDIJA Miloradova MILUTINOVIĆ

1933 - 05.01.2017

  Saučešće se prima u gradskoj kapeli Čepurci, 6. januara od 10 do 13.30 časova, kada se polazi za Pričelje gdje će se obaviti sahrana u 14.30 časova.

VASILJ N. MATIJAŠEVIĆ

1931 - 05.01.2017

 

LJUBOMIR Živkov DRAŠKOVIĆ

1940 - 04.01.2017

  Sahrana je obavljena u krugu porodice 5. januara 2017. godine. OŽALOŠĆENI: sestra DANICA DRAGOJEVIĆ sa porodicom i rođaci DRAŠKOVIĆI i BIGOVIĆI.

MILEVA Stojana VEŠOVIĆ

1936 - 05.01.2017

 

BORIKA Miloja ĆERANIĆ

1952 - 05.01.2017

 

GOJKO Luke TOŠIĆ

1939 - 05.01.2017

 

IVO - LJUBO pok. Mila ZORAN

1954 - 05.01.2017

 

SIMO Kostov KALAĐURĐEVIĆ

1940 - 05.01.2017

 

ILIJA Vidakov MINIĆ

1937 - 04.01.2017

 

ZORA Milorada GVOZDENOVIĆ

1940 - 05.01.2017

 

RADOMIR - MUJO pok. Joša ĐURIČIĆ

1947 - 05.01.2017

 

RADMILA Uroševa MIRKOVIĆ

1949 - 05.01.2017

 

ANDREJ - BAĆKO Vladimirov MIJUŠKOVIĆ

1959 - 05.01.2017

 

NOVAK Zoranov TAJIĆ

1993 - 02.01.2017

 

RAJKO Novakov PEKOVIĆ

1970 - 04.01.2017

 

MILAN - MIĆO Boškov KRIVOKAPIĆ

1962 - 31.12.2016

 

MIROSLAV - MIKI ĆETKOVIĆ

1987 - 04.01.2017

 

JOVANKA Markova SIMONOVIĆ

1926 - 05.01.2017

 

VESNA Veljkova - Beloga MITROVIĆ

1955 - 04.01.2017

 

LJUBOMIRKA - LJUBA GLUŠICA

- 04.01.2017

  Sahrana je obavljena u krugu uže porodice dana 5.1.2017. na mjesnom groblju u Straševini - Nikšić.

05.01.2017
Umrlice

GORAN Tomislava PUPOVIĆ

1952 - 04.01.2017

 

SAVIĆ Mijaila GUBERINIĆ

1925 - 04.01.2017

 

RADULE Milike ĐALOVIĆ

1926 - 04.01.2017

 

DARINKA - DARA Dragomira ĆETKOVIĆ

1948 - 03.01.2017

 

STANKA - ĆALA Vuksanova BOJOVIĆ

1932 - 04.01.2017

 

ZORKA Sava VOJVODIĆ

1947 - 04.01.2017

 

MIRKO Radomira SEKULIĆ

1984 - 03.01.2017

  Saučešće primamo u porodičnoj kući u Ulici 7 - Meterizi. Sahrana će se obaviti dana 5.1.2017. godine u 15 časova na groblju pod Meterize.

LEPOSAVA Krstova PEJOVIĆ

1923 - 04.01.2017

 

SENKA Dušanova GVOZDENOVIĆ

1948 - 04.01.2017

 

DUŠKO Budimira LJEŠNJAK

1967 - 04.01.2017

 

VASILIJE - VASO Dragov RADOVIĆ

1939 - 03.01.2017

 

MILOSAVA Neškova KALEZIĆ

1915 - 03.01.2017

 

VJERA ĐUKANOVIĆ

- 03.01.2017

  Po želji pokojnice sahrana je obavljena 4. januara 2017. godine u  krugu porodice. OŽALOŠĆENE PORODICE ĐUKANOVIĆ i ĐURKOVIĆ

SLOBODANKA BEŠICA Novakova VUJAČIĆ

1949 - 04.01.2017

  Po želji pokojnice, sahranjena je istog dana u najužem krugu  porodice. OŽALOŠĆENI: sin BRANKO, brat MAJSKI,  porodice VUJAČIĆ i VUKOVIĆ.

DRAGO Radomanov PUŠONJA

1956 - 04.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Zagorič 5. januara od 9 do 15  časova, kada će se i obaviti sahrana.

PREDRAG Radov POPOVIĆ

1969 - 04.01.2017

 

MOMIR Mihailov DRAGAŠEVIĆ

1931 - 04.01.2017

 

AĆIM Milivojev NIKOLIĆ

1937 - 04.01.2017

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Čepurci 5. januara od 9 do 14.30 časova, kada će se i obaviti sahrana.

JOVAN JOVICA Đurov VUJANOVIĆ

1933 - 04.01.2017

 

LJILJANA Božidara - Bora MIRKOVIĆ

1955 - 04.01.2017

 

MARA Žarka TOMIĆ

1957 - 04.01.2017

 

03.01.2017
Umrlice

NEVENKA Blažova POPOVIĆ

1935 - 01.01.2017

 

TUJO MRKI Vidaka VUKOVIĆ

- 31.12.2016

  Sahrana je obavljena 2.1.2017. godine u 15 časova u porodičnoj grobnici na groblju u Piperima.

RADOJE Božidarov BOŽOVIĆ

1950 - 01.01.2017

 

VOJIN Petrov PEKOVIĆ

1953 - 01.01.2017

 

STANA Radosava BOŠKOVIĆ

1936 - 01.01.2017

 

RADMILA Veselina KNEŽEVIĆ

- 01.01.2017

 

IVAN Edmarda GLOGOŠKI

1934 - 02.01.2017

 

VIDOSAVA Božidarova POPOVIĆ

1919 - 01.01.2017

  Sahrana drage nam i poštovane pokojnice obavljena je dana 2. januara 2017. godine u 14 časova na mjesnom groblju u selu Podgora - Žabljak.

RAJKA pok. Miška JOVIĆEVIĆ

1966 - 01.01.2017

 

RADOMIR - PURO KUKULIČIĆ

1942 - 01.01.2017

 

BRANISLAVA - VESA Jovova MARIĆ

1928 - 31.12.2016

  Sahrana je obavljena na mjesnom groblju Podbišće - Mojkovac dana 2.1.2017. godine u 14 časova.

MILICA Milivoja BOJANIĆ

1937 - 01.01.2017

 

MILEVA Cvetova MILONJIĆ

1938 - 02.01.2017

 

VASILIJE Iva ČUČUK

1928 - 31.12.2016

 

DUŠAN Milutina ANDRIJEVIĆ

1931 - 01.01.2017

 

VASILJKA Dimitrije - Bega MIŠUROVIĆ

1933 - 02.01.2017

 

BOŽO Obrada KILIBARDA

1939 - 02.01.2017

 

RADMILA Vuksanova JOVANOVIĆ

1939 - 02.01.2017

 

PERSA Radislavova MIJATOVIĆ

1930 - 01.01.2017

  Naša draga pokojnica je sahranjena dana 2.1. 2017. godine u porodičnoj grobnici u Barama Šumanovića u 15 časova.

NATALIJA - NATAŠA Mija VULETIĆ

1950 - 01.01.2017

  preminula 1. januara 2017. godine u 67. godini, poslije duge i teške bolesti. Sahrana je obavljena dana 2.1.2017. godine. Kuća žalosti: Mitra Bakića 74.

BRANKO - BRANO Đurov RAIČKOVIĆ

1946 - 31.12.2016

 

VELJKO Đokov SAVELJIĆ

- 01.01.2017

  Sahranjen je 2.1.2017. godine po sopstvenoj želji u krugu uže familije u Gornjim Martinićima.

MOMIR Stojana JOVOVIĆ

1952 - 02.01.2017

 

MILUTIN Danila TABAŠ

1927 - 02.01.2017

 

SLAVKA Milanova ZVICER

- 02.01.2017

 

MIRKO Gojka MILJANIĆ

1936 - 02.01.2017

 

RUŽA Nikolina GRBAVČEVIĆ

1921 - 01.01.2017

  Sahrana drage nam pokojnice obavljena je dana 2.1.2017. godine u 13 časova na mjesnom groblju u Matagužima - Zeta.

ZORKA pok. Milorada BULAJIĆ

1952 - 02.01.2017

 

DRAGOLJUB - ŠUJO Miletin JANKOVIĆ

1944 - 31.12.2016

  Po sopstvenoj želji sahranjen je u krugu porodice, dana 1.1.2017. OŽALOŠĆENA PORODICA JANKOVIĆ

30.12.2016
Umrlice

NOVAK SAVIĆ

1923 - 26.12.2016

  preminuo u Zagrebu 26. decembra 2016. godine u 94. godini. Sahrana će se obaviti u subotu, 31. decembra u 12.30 časova na Novom groblju u Beogradu.

ĐORĐIJE Blažov DRAŠKOVIĆ

1927 - 29.12.2016

 

HAMDIJA FETAHOVIĆ

1929 - 29.12.2016

  U srcima ćemo nositi tugu za tobom i ponos što smo te imali. Sahrana će se obaviti danas, 30.12.2016. u 13.30 časova na groblju Cijevna gdje će se primati saučešće od 9 časova.

CVIJETA Miloradova JOVANOVIĆ

1943 - 29.12.2016

 

FILIP Dušanov JANKOVIĆ

1951 - 29.12.2016

 

LJENA Tuša SELČANIN

1931 - 29.12.2016

 

BEĆIR BEĆO Muratov TUZOVIĆ

1931 - 29.12.2016

 

MILOŠ Tomov USKOKOVIĆ

- 28.12.2016

 

SEMIJA Rama MUSTAJBAŠIĆ

1952 - 29.12.2016

 

MILIVOJE N. MATIJAŠEVIĆ

1949 - 29.12.2016

 

BOŽIDAR Momirov MAROVIĆ

1945 - 29.12.2016

 

DANICA Petra GAGOVIĆ

1928 - 29.12.2016

  Saučešće primamo u selu Bezuje - Piva 29. i 30.12.2016. godine do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju. Cvijeće se ne prilaže.

KRSTINJA - KIĆA Markova DELIBAŠIĆ

1946 - 29.12.2016

 

VIDO Radovana MILJENOVIĆ

1947 - 29.12.2016

 

JAGODA Ljubova MAROJEVIĆ

1942 - 29.12.2016

 

MILAN Radoja DRAGOVIĆ

1939 - 29.12.2016

 

PETRANA Bojanova STANIŠIĆ

1926 - 29.12.2016

 

STOJA Milanova KALUĐEROVIĆ

- 29.12.2016

 

BORISLAV - BORO Milenkov CEKOVIĆ

1952 - 29.12.2016

 

MILEVA - MILUŠA Perova BRNOVIĆ

1928 - 29.12.2016

 

MILANKA Rada TOMIĆ

1942 - 29.12.2016

 

RATKO KUBUROVIĆ

1924 - 29.12.2016

 

MOMČILO - MOMO pok. Nikole KOVAČEVIĆ

1968 - 29.12.2016

 

KSENIJA NOVOVIĆ

1930 - 29.12.2016

  Saučešće primamo dana 31.12.2016. godine u kapeli na gradskom groblju Čepurci od 10 do 13.30 časova. Sahrana će se obaviti u 15 časova na groblju Sv. Jovan - Sutomore.

DANICA Miloševa LEKOVIĆ

1958 - 29.12.2016

 

ZARIJA Gojka KASTRATOVIĆ

1940 - 29.12.2016

 

OLGA pok. Sava ARNAUT

1923 - 28.12.2016

 

RADOJKA Miraša ŠĆEKIĆ

1966 - 29.12.2016

 

28.12.2016
Umrlice

STANKA Miloradova RADULOVIĆ

1927 - 26.12.2016

  Sahrana je obavljena 27. decembra u Baločima - Komani u krugu porodice.

ZORAN Milanov VLAHOVIĆ

1961 - 27.12.2016

 

DIMITRIJE DIMO Stanišin DEDIĆ

- 27.12.2016

 

MIODRAG Miloradov IVANOVIĆ

1963 - 27.12.2016

  Saučešće primamo u porodičnoj kući, selo Sjenice - Kuči, dana 27. i 28.12.2016. godine do 15 časova, kada će se obaviti sahrana.

UROŠ Lazara VUKČEVIĆ

1960 - 27.12.2016

 

VUKSAN Bogića RADOJEVIĆ

1941 - 24.12.2016

 

MILORAD Ilijin VELIMIROVIĆ

1936 - 27.12.2016

 

VUKO Ivana CELIĆ

1937 - 27.12.2016

 

DUŠANKA Rajkova RAJKOVIĆ

1951 - 27.12.2016

 

BRANKO - RAJO Jovana KEKOVIĆ

1928 - 27.12.2016

 

STANOJKA Božidara KALEZIĆ

1937 - 27.12.2016

 

VESELINKA - VESNA BORIČIĆ

1948 - 26.12.2016

  Sahrana je obavljena u krugu porodice, po želji pokojnice.

TADIJA Velimirov OSTOJIĆ

1955 - 27.12.2016

 

TOMANA Vukova BOJOVIĆ

1942 - 27.12.2016

 

ĐORĐIJE - ĐOKA Vojina KELJANOVIĆ

1942 - 27.12.2016

 

CVIJETA Novakova VULETIĆ

1930 - 26.12.2016

  Sahrana je obavljena dana 27.12.2016. godine u prisustvu svoje porodice u 14 časova na mjesnom groblju Trešnjevo.

VUKAŠIN - VUKO Mijajlov VUKSANOVIĆ

1942 - 27.12.2016

  Saučešće primamo u kapeli na Bioče dana 28.12. od 10 do 16 časova i dana  29.12. od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana. Kuća žalosti: ul. Neznanih junaka 105. Podgorica

VIDOSAVA Milutinova TMUŠIĆ

1940 - 27.12.2016

 

VESNA PERIĆ

1962 - 26.12.2016

  Saučešće primamo u kapeli u Zoganju. Sahrana će se obaviti dana 28.12.2016. godine u 15 časova na groblju u Zoganju.

ZORKA Špirova OTAŠEVIĆ

1934 - 27.12.2016

 

LJUBINKA Vlada PEJOVIĆ

1930 - 27.12.2016

 

VIDOSAVA Petra JOVOVIĆ

1932 - 27.12.2016

 

MILORAD - MIDO Milovanov JOVANOVIĆ

1951 - 27.12.2016

  Saučešće primamo u kapeli u Carinama dana 28.12. od 10 do 18 časova i 29.12.2016. godine od 10 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na mjesnom groblju u selu Carine, Župa Nikšićka.

JOVANKA - GARA Arsa TRIFUNOVIĆ

1951 - 27.12.2016

 

MILOVAN Petra JOKIĆ

1930 - 27.12.2016

 

SONJA MATOVIĆ PRELEVIĆ

- 27.12.2016

 

ANTONIJE - MIŠO V. DURUTOVIĆ

1941 - 27.12.2016

 

27.12.2016
Umrlice

VESNA Vukašinova VUJOVIĆ

1959 - 25.12.2016

  Sahrana je obavljena 26. decembra u krugu najuže rodbine, u 15 časova na Novom groblju na Cetinju.

DIMITRIJE DIMO Nikolin MITROVIĆ

1947 - 26.12.2016

 

BRANKA Rista ŠUKOVIĆ

1941 - 23.12.2016

 

MIRJANA POPOVIĆ MURATOVIĆ

1928 - 26.12.2016

 

MILORAD Pavlov BAŠOVIĆ

1955 - 26.12.2016

 

STOJAN Srdana SMOLOVIĆ

1929 - 24.12.2016

  Po želji pokojnika sahrana je obavljena 25.12.2016. godine u krugu porodice. OŽALOŠĆENA PORODICA

LJUDMILA - MILICA pok. Radisava IVANOVIĆ

1934 - 25.12.2016

 

SAVO Zaharija DOVEDAN

1935 - 25.12.2016

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Baru dana 27. decembra od 9 do14 časova. Sahrana će se obaviti istoga dana u 15 časova na groblju Sveta Ćekla u Sutomoru.

ŽARKO - ŽARO D. MILIĆ

1955 - 26.12.2016

 

VOJO Radovana KRGOVIĆ

1930 - 26.12.2016

  Sahrana će se obaviti dana 27. decembra 2016. godine u 14 časova na groblju u Rasovu. Saučešće primamo u kapeli u Rasovu.

MILIVOJE Stevana ŠARANOVIĆ

1928 - 25.12.2016

  Naš dragi pokojnik, po svojoj želji, sahranjen je u krugu najuže porodice dana 26.12.2016. godine.

SAVO Radev BRKOVIĆ

- 26.12.2016

 

ŽIVKO Luke KNEŽEVIĆ

1931 - 26.12.2016

 

RAJKO pok. Jokana RAKOČEVIĆ

1958 - 26.12.2016

 

SIMEON - SIMO RADULOVIĆ

1928 - 26.12.2016

 

RADMILA Nikole MRŠULJA

1950 - 26.12.2016

 

MILEVA Vukote ILIĆ

1931 - 26.12.2016

 

BRANISLAV Tomičin POPOVIĆ

1939 - 26.12.2016

 

SOFIJA Radovana VUKČEVIĆ

1931 - 26.12.2016

 

VJERA pok. Boška LAZAREVIĆ

1953 - 26.12.2016

 

HILDA Ilije STANOVČIĆ

- 26.12.2016

 

BRANKO Savin MRKAIĆ

1935 - 26.12.2016

 

MILENKO Živkov SPASOJEVIĆ

1948 - 26.12.2016

 

ZORAN Krsta LAKETIĆ

1956 - 26.12.2016

 

26.12.2016
Umrlice

ZLATAN pok. Đura PERAK

1953 - 24.12.2016

 

HUSEIN ISO Ibrahima SELMANOVIĆ

1937 - 25.12.2016

 

ILINKA Vojislava PEKOVIĆ

1954 - 25.12.2016

 

TOMO Ljubov LUBARDA

1943 - 25.12.2016

 

DRAGICA Đorđije RATKOVIĆ

1933 - 25.12.2016

 

BOSILJKA Vasova ĐONOVIĆ

1937 - 25.12.2016

 

BUDO KOTRI

- 24.12.2016

 

RAJKO Krsta PAPIĆ

1949 - 25.12.2016

 

MILEVA Manojla MILOŠEVIĆ

1927 - 25.12.2016

  Saučešće primamo u gradskoj kapeli Zagorič dana 26.12. od 10 do 15 časova i 27.12. od 9 do 11 časova kada krećemo za Manastir Moraču, Osreci, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova.

VUJADIN Radovana DAŠIĆ

1936 - 25.12.2016

 

RUŽICA Radoša MAGDELINIĆ

- 25.12.2016

 

SLOBODAN Ljubov JAUKOVIĆ

- 24.12.2016

 

MITRANA Miladinova ĐUROVIĆ

1938 - 25.12.2016

 

DANILO - BATO Boška POPOVIĆ

1940 - 25.12.2016

 

MILISAV - MILAN Saveljin ZAJOVIĆ

1936 - 25.12.2016

 

VUKOSAVA DRAŠKOVIĆ

1954 - 25.12.2016

 

VUKOSAVA Maksimova KOVAČEVIĆ

1926 - 25.12.2016

 

VASILIJE Krsta JANKOVIĆ

1940 - 25.12.2016

 

RADOMAN - BARO Ljubov KOSTIĆ

1939 - 25.12.2016

 

ZVONKO pok. Branka KAČAREVIĆ

1950 - 23.12.2016

 

PAŠKA Tome LJUCOVIĆ

1925 - 25.12.2016

 

NENAD - GRLE Spasojev DAMJANOVIĆ

1953 - 25.12.2016

 

MILUŠA Dragoslava - Koka JOVOVIĆ

1939 - 25.12.2016

 

MARIJA Ljubova JANKOVIĆ

1931 - 25.12.2016

 

VOJISLAVKA - VOJA Savova BUŠKOVIĆ

1928 - 25.12.2016

 

SONJA Milorada - Mika PEKIĆ

1966 - 25.12.2016

 

DANICA Uglješe NEDIĆ

- 24.12.2016

  Po želji pokojnice sahrana je obavljena 25.12.2016. u krugu uže porodice. OŽALOŠĆENI: unuk STEVAN i ostala mnogobrojna porodica NEDIĆ i JELIĆ.

MILADIN - BATO M. ROĆENOVIĆ

1951 - 25.12.2016

 

24.12.2016
Umrlice

NJEGOŠ Vuka BULATOVIĆ

1954 - 22.12.2016

  Sahrana će se obaviti u utorak 27.12.2016. godine u 13.30 časova na groblju Orlovača u Beogradu. Opelo počinje u 13 časova.

VUKAŠIN Spasojev JARAMAZ

1940 - 23.12.2016

  Sahrana našeg dragog obaviće se u Rijeci 27.12.2016. u 13.30 na gradskom groblju.

MILUTIN - MIĆO Milića BOŠKOVIĆ

1961 - 23.12.2016

 

JOKA Brankova VUJIČIĆ

1942 - 23.12.2016

 

PERICA Milana BEGOVIĆ

1959 - 23.12.2016

 

RADOMIR - RAJO Miladina ANDRIĆ

1935 - 23.12.2016

 

ILINKA - JELENA Vojova KRSTOVIĆ

1926 - 23.12.2016

 

PETAR Mića ŠLJIVIĆ

1929 - 23.12.2016

 

DANICA Nikole ŽUGO

1932 - 23.12.2016

 

BILJANA pok. Vojislava DUBLJEVIĆ

1940 - 23.12.2016

 

ANKA Miloradova DOMAZETOVIĆ

1958 - 23.12.2016

 

TODA pok. Aca PRLJA

1946 - 22.12.2016

 

BORISLAV Milov NIKOLIĆ

1937 - 22.12.2016

  Sahrana je obavljena u krugu porodice 23. decembra 2016. godine. OŽALOŠĆENA PORODICA NIKOLIĆ

STANA Brankova NIKOLIĆ

- 22.12.2016

 

ZLATANA Vukova BALTIĆ

1933 - 23.12.2016

 

BOSILJKA Božidarova GARDAŠEVIĆ

1934 - 23.12.2016

 

ZORICA Živkova MIJOVIĆ

1951 - 23.12.2016

  Saučešće primamo u selu Gorica - Danilovgrad, 23. i 24. decembra do 14.30 časova, nakon čega će se obaviti sahrana na mjesnom groblju Ždrebaonik u 15 časova.

DRAGINJA Vukolina SMOLOVIĆ

1928 - 23.12.2016

 

ŽARKO Krstov NIKOVIĆ

- 23.12.2016

 

RADOVAN RACO Nikolin MARKOVIĆ

1940 - 23.12.2016

  Saučešće se prima u selu Buronji, 24. decembra od 10 do 15 časova i 25. decembra od 9 do 14 časova, kada će se obaviti sahrana.